Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM CAO SU THIÊN NHIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN "CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER"

06/01/2021

 (Cập nhật đến tháng 01/2023)


 

STT
ĐƠN VỊ
NHÀ MÁY VÀ SẢN PHẨM
1
XNCB Cao su Xà Bang: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10
2
XNCKCB 30/4: SVR 3L, SVR 10, Latex HA, Latex LA
XNCKCB Quản Lợi: SVR CV60, SVR 3L, RSS 1, RSS 3
3
NMCB Suối Kè: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, RSS 1, RSS 3
NMCB Suối Kè 2: RSS 1, RSS 3
4
NMCB Cao su Ia Der: SVR 3L, SVR 10
NMCB Cao su Chư Păh: SVR 3L
5
NMCB Cao su Stoung: CSR 10
6
NMCB Cao su Bến Súc: SVR 3L, Latex HA
NMCB Cao su Long Hòa: SVR CV60, SVR CV50
NMCB Cao su Phú Bình: SVR CV60, SVR CV50, SVR 10
7
NMCB mủ cao su: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10
8
NMCB An Lộc: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L
NMCB Cẩm Mỹ: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L
NMCB Xuân Lập: SVR 10, Latex HA, Latex LA
9
NMCB Tân Lập: Latex HA
NMCB Thuận Phú: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, RSS 3
10
NM Hàng Gòn: SVR CV60, SVR 3L
11
NMCB Cao su Hiệp Thành: SVR 10, SVR 10CV
12
NMCB Lộc Hiệp: SVR 3L, SVR 10, Latex HA
13
NMCB Long Hà: SVR CV60, SVR CV50, SVR L, SVR 3L, SVR 10
NMCB Trung Tâm: SVR CV60, SVR CV50, SVR L, SVR 3L, SVR 10, Latex HA, Latex LA
14
NMCB Cao su Bố Lá: SVR CV60
NMCB Cao su Cua Paris: SVR 3L
NMCB Cao su Ly Tâm: Latex HA
15
XNCKCB: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 10, Latex HA, Latex LA
16
NMCB Cao su Bến Củi: SVR CV60, SVR 3L
NMCB Cao su Hiệp Thạnh: SVR 10, Latex HA
17
Công ty TNHH MTV Cao su Phước Thành: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L
18 Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) NM CB Mủ: SVR 3L, SVR 10, SVR CV60
19 Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi NMCB mủ cao su Thuận Dung: SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, Latex HA, Latex LA

Tổng cộng:

-       19 Doanh nghiệp
-       31 Nhà máy
-       89 Sản phẩm

 

 

 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>