Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM CAO SU THIÊN NHIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN "CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER"

06/01/2021

 (Cập nhật đến tháng 12/2023)


 

 

Tổng cộng: 21 Doanh nghiệp, 33 Nhà máy, 96 sản phẩm

STT
Tên đơn vị
Nhà máy/Sản phẩm
1
XNCB Cao su Xà Bang: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10
2
XNCKCB 30/4: SVR 3L, SVR 10, Latex HA, Latex LA
XNCKCB Quản Lợi: SVR CV60, SVR 3L, RSS 1, RSS 3
3
NMCB Suối Kè: SVR CV60, RSS 1, RSS 3, SVR 3L, SVR 10
NMCB Suối Kè 2: RSS 1, RSS 3, SVR 3L
4
NMCB mủ cao su Ia Der: SVR 3L, SVR 10
NMCB mủ cao su Chư Păh: SVR 3L
5
NMCB mủ cao su Stoung: CSR 10
6
NMCB CS Bến Súc: SVR 3L, Latex HA
NMCB CS Long Hòa: SVR CV60, SVR CV50
NMCB CS Phú Bình: SVR CV60, SVR CV50, SVR 10
7
NMCB mủ cao su: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10
8
NM chế biến mủ: SVR 3L, SVR 10, SVR CV60
9
NMCB An Lộc: SVR CV50,  SVR CV60, SVR 3L
NMCB Cẩm Mỹ: SVR CV60, SVR 3L,  SVR CV50
NMCB Xuân Lập: SVR 10, Latex HA,  Latex LA
10
NMCB Tân Lập: Latex HA
NMCB Thuận Phú: SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, RSS 3
11
NM Hàng Gòn: SVR 3L
12
NMCB Cao su Hiệp Thành: SVR 10, SVR 10CV
13
NMCB Lộc Hiệp: SVR 3L, SVR 10, Latex HA
14
NMCB Long Hà: SVR 3L, SVR 10, SVR CV60, SVR CV50, SVR L
NMCB Trung Tâm: SVR 3L, SVR 10, SVR L, SVR CV60, SVR CV50, Latex HA, Latex LA
 
15
NMCB Cao su Bố Lá: SVR CV60
NMCB Cao su Cua Paris: SVR 3L
NMCB Cao su Ly Tâm: Latex HA
16
XNCKCB: SVR 3L, Latex HA, Latex LA,  SVR CV60, SVR CV50, SVR 10
17
NMCB Cao su Bến Củi: SVR CV60, SVR 3L
NMCB Cao su Hiệp Thạnh: SVR 10, Latex HA
18
NMCB mủ cao su Thuận Dung: SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, Latex HA, Latex LA
19
Công ty TNHH MTV Cao su Phước Thành: SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L
20
NMCB mủ 27-2: SVR 3L, SVR 10
21
NMCB mủ Cao su Liên Anh: SVR 3L, SVR CV60, SVR CV50, Latex HA, Latex LA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>