Thông tin

Danh bạ Doanh nghiệp Cao su Việt Nam 2020 - 2021
22/02/2022

 Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” năm 2021 – Linh hoạt trong công tác thương hiệu trong tình hình mới
11/01/2022

Chương trình xây dựng Thương hiệu ngành cao su Việt Nam do Hiệp hội Cao su Việt Nam (Hiệp hội) thực hiện thông qua hình ảnh Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” (NHCN) đã bước sang năm thứ 6, là năm COVID-19 thứ 2 với nhiều tác động nghiêm trọng đến thị trường hàng hóa.


Xem thêm...
Thêm Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020
19/04/2021

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể, Nghị định 47 quy định chi tiết về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp QP-AN và công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, quy định việc sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty như sau:


Xem thêm...
Các trường hợp không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
18/03/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.


Xem thêm...
Những nơi làm việc tổn hại sự phát triển của người dưới 18 tuổi
09/03/2021

Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 về lao động chưa thành niên.


Xem thêm...
Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” năm 2020 – Nỗ lực duy trì uy tín thương hiệu trong thời điểm khó khăn
09/03/2021

Chương trình xây dựng Thương hiệu ngành cao su Việt Nam do Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) thực hiện thông qua hình ảnh Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” (Nhãn hiệu) đã bước vào năm thứ 5, đây là năm ngành cao su trải qua thời điểm khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai.


Xem thêm...