Hoạt động >> Hoạt động khác

Tham dự Hội nghị Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh mới

18/01/2016

 Ngày 23/9/2015, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam đã cử đại diện tham dự Hội nghị Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh mới kết hợp với Họp giao ban Hiệp hội và Doanh nghiệp khu vực phía Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Chi nhánh TP.HCM tổ chức.


 Mục tiêu của Hội nghị là nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới.

Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2015 – 2016, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để giảm thời gian và chi phí, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước, cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế, chuyển mạnh sang hậu kiểm… Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, những giải pháp hỗ trợ tài chính của Chính phủ trực tiếp cho doanh nghiệp sẽ khó thực hiện, do vậy, Nhà nước cần tạo điều kiện, môi trường thuận lợi và bình đẳng cho doanh nghiệp hoạt động. Doanh nghiệp cần chủ động vươn lên bằng năng lực thực.
Theo ông Vũ Tiến Lộc, vai trò của Hiệp hội ngành hàng ngày càng quan trọng trong việc cung cấp kịp thời cho doanh nghiệp thông tin thị trường, chính sách, luật pháp liên quan, phân tích các tác động đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp… để hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và tích cực tham gia cùng với chính quyền xây dựng thể chế tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Hoa Trần)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>