Hoạt động >> Hoạt động khác

Tham dự Hội nghị Tham vấn Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân vùng Mekong

18/01/2016

 Ngày 25/9/2015, tại TP.HCM, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam đã cử đại diện tham dự Hội nghị Tham vấn Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân Vùng Mekong (MBI). 


 Hội nghị do Ban Dự án MBI tổ chức nhằm tham vấn và lấy ý kiến về các hoạt động dự án MBI trong tương lai, cũng như những thách thức cho con đường phát triển và hội nhập của khu vực tư nhân tại Việt Nam.

Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân vùng Mekong (MBI) là dự án hỗ trợ kỹ thuật được khởi xướng bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với hỗ trợ tài chính từ Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, hay còn gọi là Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), phát triển và hội nhập thành công. Dự án triển khai trong giai đoạn 2015-2017 với ngân sách 10,5 triệu USD. MBI gồm các chuyên gia tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam với kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực: phát triển doanh nghiệp, luật thương mại, ngân hàng và kinh tế.
Tiến trình hội nhập kinh tế ở GMS và ASEAN là một nhu cầu cấp thiết nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và tạo nền tảng để hội nhập sâu rộng. Các đối tác GMS có thể hợp tác để khai thác lợi thế cạnh tranh nhằm thực hiện các hoạt động trong tiểu vùng. Những tiêu chuẩn và quy tắc kinh doanh hài hòa có thể tạo điều kiện cho thương mại và đầu tư nội vùng.
Theo Ban Dự án, MBI sẽ cung cấp, hỗ trợ, tư vấn chính sách và kiến thức cho chính phủ và các hiệp hội doanh nghiệp về cải cách quản lý doanh nghiệp, tiếp cận các dịch vụ tài chính và những vấn đề quan trọng khác trong phát triển thành phần tư nhân. Trong đó, MBI tập trung vào việc tư vấn pháp lý, tiếp cận tài chính, tiếp cận thông tin và đặc biệt chú trọng vào doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo.
Trong buổi tham vấn, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đã cho biết những khó khăn vướng mắc mà ngành đang gặp phải, làm cơ sở cho Ban Dự án MBI nghiên cứu và kiến nghị với Chính phủ. Bên cạnh đó, những ý kiến đóng góp từ các hiệp hội cũng giúp Sáng kiến MBI được hoàn thiện và thiết thực hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và tiểu vùng GMS nói chung.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Chí Dương)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>