Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Hội thảo “Ngành cao su bền vững: Chuyển đổi để thích ứng”

01/12/2023

 


CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
 Ngành cao su bền vững: Chuyển đổi để thích ứng  
 
 Thời gian: 13:00 – 17:00, thứ Sáu, ngày 15/12/2023
Địa điểm:Khách sạn Pullman Vũng Tàu
 
13:00
Đăng ký đại biểu 
13:30
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
13:35
Phát biểu chào mừng
Ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam
13:40
Sự thích ứng của cao su toàn cầu ngành với xu hướng mới nổi: Chuyển đổi thách thức thành cơ hội
GS Joseph Adelegan, Tổng thư ký và Trưởng Ban điều hành,
Tổ chức Nghiên cứu Cao su quốc tế (IRSG)
14:00
Ông Võ Hoàng An, Tổng Thư ký, Hiệp hội Cao su Việt Nam
14:20
Ông Huỳnh Tấn Siêu, Trưởng Ban Công nghiệp,
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
14:40
Th.S Phan Đỗ Trọng Nhân, Trưởng Ban Phát triển bền vững,
Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh
15:00
Giải lao
15:30
TS. Vũ Tấn Phương, Giám đốc,
Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO)
15:50
Cô Nhung Trần, Chuyên viên về sự thành công của khách hàng,
Công ty TNHH Koltiva
16:10
Ông Jom Jacob, Chuyên gia phân tích ngành cao su thiên nhiên toàn cầu và động lực thị trường
16:30
Thảo luận
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>