Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Mời tham dự Tập huấn kế hoạch kinh doanh lâm sản bền vững cho doanh nghiệp

03/10/2022

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Quỹ Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) và Tổ chức Bridge for Billions đã cùng hợp tác để tạo ra một chương trình ươm tạo sẽ hỗ trợ tập huấn tới 50 doanh nghiệp tại Việt Nam có tiềm năng thúc đẩy thương mại gỗ bền vững giao thương trong khu vực.

Chương trình ươm tạo thương mại lâm sản bền vững được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại hiệu quả, có sự tham gia của cộng đồng và có yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy thương mại lâm sản có trách nhiệm. Chương trình tìm cách thu hút các dự án tạo doanh thu mạnh mẽ và tham vọng tiếp cận số đông quan trọng. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn xây dựng một nhóm doanh nghiệp đa dạng và hấp dẫn thể hiện tiềm năng thương mại và áp dụng rộng rãi các mô hình kinh doanh tích cực với môi trường.
Chương trình tập huấn miễn phí và hoàn toàn linh hoạt, trên nền tảng trực tuyến và cố vấn 1-1, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cố vấn có thể bố trí thời gian tham gia tốt nhất.
Hiệp hội thông tin và khuyến khích Hội viên, doanh nghiệp và các chuyên gia tham dự chương trình nhằm thúc đẩy việc xây dựng một tập thể đa dạng, gặp gỡ và kết nối với các doanh nhân cùng chí hướng để không chỉ phát triển các sản phẩm lâm nghiệp có giá trị cao, mà còn góp phần đảm bảo phát triển rừng bền vững nhất.
Quý Hội viên vui lòng đăng ký tại đây:
-      Cho doanh nhân: https://bit.ly/3R1ZuQt
-      Cho cố vấn: https://bit.ly/3RoD3ED
Thời hạn đăng ký: trước ngày 15/10/2022.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>