Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

26 Hội viên VRA được công nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021

28/10/2022

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2615/QĐ-BCT ngày 02/12/2022 về việc phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021.  


Theo đó, danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021 được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu; Sự uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài; Việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường.
Trên cơ sở đề xuất của 54 cơ quan, tổ chức xét chọn (bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố), Bộ Công Thương đã xét chọn được 281 doanh nghiệp (tương đương 289 lượt doanh nghiệp với 27 ngành hàng). Trong đó, Hiệp hội Cao su Việt Nam có 26 đơn vị được công nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021 gồm:
1.    Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước
2.    Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
3.    Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam
4.    Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
5.    Công ty CP Cao su Đà Nẵng
6.    Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk
7.    Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á
8.    Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
9.    Công ty CP Cao su Đồng Phú
10. Công ty CP Công nghiệp Cao su Hiệp Thành
11. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng
12. Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận
13. Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh
14. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Lưu Gia
15. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhật Nam
16. Công ty TNHH Thương mại Sản xuất ORO
17. Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
18. Công ty CP Cao su Phước Hòa
19. Công ty TNHH Phát triển PTN
20. Công ty CP Cao su Tân Biên
21. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thành Long
22. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thiện Hưng
23. Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
24. Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi
25. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP
26. Công ty CP Cao su Việt Phú Thịnh
 
Các DN đạt DNXKUT được vinh danh tại Hội nghị quốc tế ngành cao su Việt Nam năm 2022
Với danh hiệu này, Bộ Công Thương và Hiệp hội Cao su Việt Nam hy vọng các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới.
Văn phòng HHCSVN
(Thanh Ngân)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>