Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

20 Hội viên VRA được công nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020

14/09/2021

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1974/QĐ-BCT ngày 18/08/2021 về việc phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020. 


Theo đó, danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020 được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu; Sự uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài; Việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường...

Trên cơ sở đề xuất của 60 cơ quan, tổ chức xét chọn (bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố), Bộ Công Thương đã xét chọn được 315 doanh nghiệp (tương đương 323 lượt doanh nghiệp với 26 ngành hàng). Trong đó, Hiệp hội Cao su Việt Nam có 20 đơn vị được công nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 đạt tỷ lệ 100% theo danh sách đề xuất của Hiệp hội Cao su Việt Nam đối với các doanh nghiệp hội viên đủ điều kiện đăng ký xét chọn, danh sách các doanh nghiệp hội viên ngành cao su gồm:
STT
Tên doanh nghiệp
1
Công ty TNHH Sản Xuất Cao Su Liên Anh
2
Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi
3
Công ty CP Công nghiệp Cao Su Miền Nam
4
Công ty CP Cao su Đà Nẵng
5
Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận
6
Công ty TNHH SX TM DV Hiệp Thành
7
Công ty TNHH MTV Long Thành Lợi
8
Công ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh
9
Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng
10
Công ty TNHH SX&TM Hoa Sen Vàng
11
Công ty TNHH SXTM Nhật Nam
12
Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
13
Công ty TNHH SX TM DV Thiện Hưng
14
Công ty TNHH MTV TCT Cao Su Đồng Nai
15
Công ty TNHH SX TM Thành Long
16
Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng
17
Công ty TNHH phát triển PTN
18
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
19
Công ty TNHH TM & DV Lưu Gia
20
Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á
Với danh hiệu này, Bộ Công Thương và Hiệp hội Cao su Việt Nam hy vọng các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam
(Thanh Nguyên)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>