Tin tức >> Chính sách có liên quan

ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

28/01/2019

 Ban hành danh mục 13 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

Nội dung đáng chú ý này được quy định tại Thông tư 37/2018/TT-BNNPTNT về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia. 
Theo đó, 13 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia được hỗ trợ theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 bao gồm:
- Gạo; Cà phê; Cao su; Điều; Hồ tiêu;
- Chè; Rau, quả; Sắn và sản phẩm từ sắn;
- Thịt lợn; Thịt và trứng gia cầm;
- Cá tra; Tôm; Gỗ và sản phẩm từ gỗ.
Thông tư 37/2018/TT-BNNPTNT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 08/02/2019.
Xem chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-37-2018-TT-BNNPTNT-Danh-muc-san-pham-nong-nghiep-chu-luc-quoc-gia-404669.aspx?newsid=22702
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (TD) tổng hợp


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>