Tin tức >> Chính sách có liên quan

ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

07/01/2019

 Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2023, thay thế cho Thông tư số 37/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014.
Theo đó, Thông tư này quy định việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính và các Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư này (nếu có).
Đối tượng áp dụng của Thông tư là thương nhân, các cơ quan, tổ chức quản lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ Lào và Campuchia.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>