Tin tức >> Tin cao su trong nước

Cao su Phước Hòa: Dự kiến giá cao su giảm mạnh, dè dặt đặt kế hoạch SXKD 2016

10/03/2016

 Công ty CP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) vừa công bố tài liệu họp Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2016.


 Trong nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, trong đó trình bày những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm. Dù tình hình giá cao su thiên nhiên năm 2015 tiếp tục giảm sâu, Cao su Phước Hòa cũng đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Đặc biệt, với mức lãi 192 tỷ đồng sau thuế đạt được cả năm, Công ty đã vượt 66,25% chỉ tiêu được giao.

Với kết quả kinh doanh đó, HĐQT Công ty cũng đệ trình ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, tương ứng mức chi khoảng 157 tỷ đồng.
Cao su Phước Hòa cũng đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu sản lượng cao su sản xuất 17.600 tấn; thu mua 10.000 tấn và tiêu thụ được 27.600 tấn cao su thiên nhiên. Công ty cũng đặt chỉ tiêu doanh thu ước đạt 907,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 100,71 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10% mệnh giá.
Năm 2016, Công ty cũng đã dự phòng những khó khăn do giá cao su giảm sâu. Đây là nguyên nhân Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với mức thực hiện được năm 2015.
Mai Nguyễn, theo Trí thức trẻ/PHR, nguồn: http://cafef.vn/doanh-nghiep/cao-su-phuoc-hoa-du-kien-gia-cao-su-giam-manh-de-dat-dat-ke-hoach-sxkd-2016-20160309165046053.chn, ngày 09/3/2016 (Thanh Danh trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>