Tin tức >> Tin cao su trong nước

Du lịch Cao su Hàm Rồng đạt tổng doanh thu gần 35 tỷ năm 2015

08/03/2016

 Ngày 07/3/2016, Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016. Năm 2015, hoạt động kinh doanh du lịch của Công ty tăng trưởng mạnh, đạt tổng doanh thu gần 35 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10,4 tỷ đồng.


 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 đạt nhiều kết quả nổi bật. Về tham quan khu du lịch đã đón 487.264 lượt khách. Trong đó, khách nước ngoài là 32.299 lượt, khách trong nước 454.965 lượt. Khách sạn Hàm Rồng đón được 6.850 lượt khách. Đạt tổng doanh thu gần 35 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 10,4 tỷ đồng; nộp ngân sách 3,3 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh khai thác của Khu du lịch Hàm Rồng trong năm vừa qua lượng khách tăng trưởng đạt 155%, doanh thu đạt 128,8% so kế hoạch. Với tổng số lao động của Công ty là 96 người, Công ty đạt thu nhập bình quân 4,8 triệu đồng/người/tháng…
Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng, nhờ vậy dần tạo được thương hiệu, uy tín ngày càng được khẳng định và nâng cao.
Năm 2016, Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh: về lượng khách tham quan đạt 520 nghìn lượt người; trong đó khách nước ngoài là 45 nghìn lượt; khách nội địa là 475 nghìn lượt; phấn đấu doanh thu đạt 37,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt gần 8,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>