Tin tức >> Tin cao su ngoài nước

Hội nghị lần thứ 37 Nhóm công tác cao su và các sản phẩm cao su ASEAN (RBPWG)

01/04/2024

Từ 19/3 đến 21/3/2024 lần lượt đã diễn ra hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Phòng thử nghiệm cao su ASEAN (ARTLC), hội nghị lần thứ 28 của Nhóm đặc trách sản phẩm cao su (TFRBP) và hội nghị lần thứ 37 của Nhóm công tác sản phẩm cao su (RBPWG) thuộc Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) 


Các hội nghị này được Ban thư ký Asean tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tham dự các hội nghị có đại diện từ 08 quốc gia thành viên (Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam) và Ban Thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam gồm đại diện đến từ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải). Tham dự các hội nghị có đại diện từ 08 quốc gia thành viên (Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam) và Ban Thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam gồm đại diện đến từ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải).
Các hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tuyến
Hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban Phòng thử nghiệm cao su ASEAN thông qua báo cáo quốc gia về mạng lưới phòng thử nghiệm cao su và kế hoạch đào tạo ISO/IEC 17025 và thử nghiệm liên phòng đối với cao su sàn của Ủy ban Phòng thử nghiệm cao su ASEAN. Hội nghị cũng cập nhật danh sách các phòng thử nghiệm được công nhận trong mạng lưới phòng thử nghiệm cao su ASEAN. Hội nghị lần thứ 28 Nhóm đặc trách sản phẩm cao su (TFRBP) cập nhật thông tin về 15 tiêu chuẩn ISO dự kiến đưa vào danh sách hài hòa tiêu chuẩn ASEAN, các tiêu chuẩn này chủ yếu thuộc nhóm tiêu chuẩn cao su nguyên liệu (latex cao su, cao su thô thiên nhiên). Ngoài ra, TFRBP cũng cập nhật tiêu chuẩn xác định cho các sản phẩm cao su mới và sáng tạo (ví dụ: bộ cách ly bảo vệ chống động đất bằng cao su sử dụng trong ứng dụng cầu) cho công tác hài hòa tiêu chuẩn. Tại hội nghị lần thứ lần thứ 37 Nhóm công tác sản phẩm cao su, các đại biểu đã được cập nhật thông tin về những phát triển gần đây liên quan các sáng kiến hội nhập kinh tế ở ASEAN và lưu ý rằng ACCSQ đang trong quá trình chuẩn bị tiến hành đánh giá cuối kỳ kế hoạch chiến lược về Tiêu chuẩn và Đánh giá Sự phù hợp 2016 – 2025, sau đó sẽ là xây dựng kế hoạch chiến lược ACCSQ sau năm 2025.
Tại hội nghị này, Việt Nam đã báo cáo về việc tham gia tích cực vào công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc tế ISO trong lĩnh vực cao su theo các chương trình làm việc của Ban Kỹ thuật về cao su của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế – ISO/TC 45. Việt Nam đã đề xuất với ISO/TC 45/SC 3 (Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế về Nguyên liệu thô (bao gồm latex) sử dụng trong ngành cao su) soát xét tiêu chuẩn ISO 127:2018 Latex cao su thiên nhiên cô đặc – Xác định trị số KOH và bộ tiêu chuẩn ISO 6101 Cao su – Xác định hàm lượng kim loại bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử và đang được ISO/TC 45/SC 3 gửi lấy ý kiến các nước thành viên. Những hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ nhóm công tác cao su là một điển hình, đóng góp tích cực vào hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực ASEAN, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của công tác tiêu chuẩn hóa đối với các lĩnh vực sản phẩm cụ thể.

Trần Thị Thanh Xuân, nguồn: https://vietq.vn/hoi-nghi-lan-thu-37-cua-nhom-cong-tac-cao-su-va-cac-san-pham-cao-su-asean-rbpwg-d219821.html, ngày 25/3/2024 (HG trích dẫn) Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>