Tin tức >> Chính sách có liên quan

Phê duyệt chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030.

13/06/2022

Ngày 02/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 667/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030.


Mục tiêu cụ thể của việc thực hiện chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài (ĐTNN) giai đoạn 2021 – 2030 như sau:
-  Hoàn thành các mục tiêu cụ thể nêu tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác ĐTNN đến năm 2030;
-  Nâng cao tỷ lệ vốn đầu tư đăng ký của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong một số khu vực trong tổng số vốn ĐTNN cả nước lên hơn 70% trong giai đoạn 2021 – 2025 và 75% trong giai đoạn 2026 – 2030, bao gồm: (i) Châu Á: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Philippines; (ii) Châu Âu: Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Liên bang Nga, Anh; và (iii) Châu Mỹ: Hoa Kỳ;
-  Tăng 50% số lượng Tập đoàn đa quốc gia thuộc nhóm 500 Tập đoàn lớn nhất thế giới do Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ) xếp hạng có hiện diện và hoạt động tại Việt Nam;
-  Đến năm 2030 nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 60 quốc gia đứng đầu thế giới theo xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới.
Quyết định cũng nêu rõ các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác ĐTNN: Triển khai có hiệu quả các giải pháp đã ban hành; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Phát triển hệ sinh thái về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Đổi mới và nâng cao cạnh tranh trong thu hút ĐTNN; Phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy liên kết, lan tỏa; Phát huy năng lực nội tại và tận dụng lợi thế cạnh tranh nhằm cải thiện hiệu quả hợp tác ĐTNN; Nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; Hiện đại hóa và đa dạng hóa công tác xúc tiến đầu tư; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ĐTNN.
Nguồn:    https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-667-QD-TTg-2022-Chien-luoc-hop-tac-dau-tu-nuoc-ngoai-2021-2030-515717.aspx?ac=emails, ngày 13/6/2022 (KL trích dẫn)
 
 

 

 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>