Tin tức >> Chính sách có liên quan

Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế đất nông nghiệp

21/12/2020
Chính phủ vừa sửa đổi, bổ sung quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp tại Nghị định 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020.

 


 

Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế đất nông nghiệp (Ảnh minh họa)
Theo đó, Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP về hạng đất tính thuế đã được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định này như sau:
Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025 trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2020.
Trường hợp địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy định đó đến hết ngày 31/12/2025.
Như vậy, thay vì hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp được tính ổn định 10 năm bắt đầu từ 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2020 trên cơ sở hạng đất được thực hiện trong giai đoạn từ 2003 đến hết năm 2010 như hiện nay thì Nghị định 146/2020 đã kéo dài thời hạn này đến hết ngày 31/12/2025.
Quy định này nhằm đồng bộ với Nghị quyết số 107/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 10/6/2020 vừa qua. Cụ thể, Nghị quyết 107 kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025.
Nghị định 146/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>