Thông tin hội viên

Công ty CP Cao su Hòa Bình phấn đấu khai thác vượt 100 tấn mủ trong năm 2022

01/05/2022

Đó là chỉ tiêu đề ra của công ty tại Lễ ra quân khai thác mủ cao su và phát động Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động vừa được công ty tổ chức vào ngày 22/4/2022 vừa qua.


Căn cứ năng lực vườn cây, tình hình tiêu thụ mủ cao su và định hướng của VRG, Công ty CP Cao su Hòa Bình xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra những chỉ tiêu sản lượng thực hiện trong năm, cụ thể như sau: Với diện tích vườn cây khai thác trên 2.500 ha, công ty cố gắng phấn đấu đạt sản lượng 2.700 tấn (vượt 100 tấn), năng xuất bình quân đạt trên 1 tấn/ha. Sản lượng chế biết đạt trên 5.500 tấn (khai thác 2.200 tấn, thu mua 1.200 tấn và gia công 2.100 tấn). Tiếp tục tăng cường công tác thu mua mủ tiểu điền, phấn đấu sản lượng thu mua đạt từ 1.200 tấn trở lên, tiêu thụ đạt 3.800 tấn. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch được giao, phấn đấu lương bình quân cho gần 600 người lao động (NLĐ) đạt khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.

Công nhân khai thác tại vườn cây công ty
Đến dự và chỉ đạo hội nghị, Ông Lê Thanh Tú – Phó Tổng Giám đốc VRG ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của công ty trong năm 2021. Ông nhấn mạnh “Năm 2022 mặc dù dịch bệnh đã dần được kiểm soát, nhưng dự báo sẽ còn nhiều khó khăn. Công ty CP Cao su Hòa Bình là một công ty nhỏ so với 12 công ty ở khu vực Đông Nam bộ của VRG. Đơn vị còn rất nhiều khó khăn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) do nhiều yếu tố tác động như: điều kiện về vị trí địa lý, đất đai, thổ nhưỡng… Lãnh đạo VRG rất hiểu và chia sẻ cùng công ty, tuy nhiên công ty cần phấn đấu hơn nữa trong những năm tới, đề ra những biện pháp, kế hoạch cụ thể để quản lý khai thác, trồng và chế biến cao su hợp lý hơn. Công ty cần xem xét lại nguồn giống, đánh giá chính xác năng lực vườn cây, đề ra những biện pháp khắc phục. Rà soát, tái cơ cấu lại vườn cây, đánh giá chính xác về năng xuất, sản lượng, năng lực vườn cây cũng như năng lực lao động để bố trí phù hợp trên từng diện tích. Nghiên cứu áp dựng phương pháp khoán vườn cây cho hộ gia đình, tổ chức nếu thấy đủ năng lực đảm nhiệm… Kịp thời khắc phục những khó khăn mang lại hiệu quả sử dụng đất, thay đổi nguồn giống phù hợp, ổn định và giữ chân NLĐ động gắn bó với công ty”.
Xác định năm 2022 vẫn còn có nhiều khó khăn nhưng công ty đã đề ra những mục tiêu phấn đấu cụ thể như: Triệt để tiết kiệm các chi phí, thực hiện tốt Quy trình kỹ thuật cao su do VRG ban hành. Tăng cường công tác thu mua và gia công chế biến, nhằm giảm khấu hao nhà máy. Thực hiện nghiêm công tác quản lý từ cấp Tổ, Đội, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, quản lý tốt vườn cây, công tác khai thác và bảo vệ sản phẩm. Sắp xếp lao động khai thác phù hợp vườn cây và chế độ cạo mủ phù hợp.
Tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa trong việc tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng để động viên, khuyến khích NLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm chất lượng sản phẩm và bảo vệ sản phẩm của NLĐ, nhất là lao động trực tiếp tại vườn cây. Tất cả hướng đến mục tiêu, sản lượng cao, chất lượng tốt, nâng cao hiệu quả SXKD, tiền lương, tiền thưởng cho người lao động toàn công ty.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>