Hoạt động

Tham dự Hội thảo “Lấy ý kiến dự thảo hoàn thiện Luật Cạnh tranh (sửa đổi)”

13/06/2017

 Ngày 12/5/2017, đại diện Hiệp hội Cao su Việt Nam đã tham dự Hội thảo “Lấy ý kiến dự thảo hoàn thiện Luật Cạnh tranh (sửa đổi)” do Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP.HCM tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. 


 Hội thảo đã thu hút sự tham dự của đại diện Lãnh đạo một số Bộ, ngành, hiệp hội ngành nghề, các chuyên gia, giảng viên từ các trường đại học và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.

Luật Cạnh tranh được Quốc hội ban hành ngày 03/12/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2005 và được xây dựng trên cơ sở tham khảo một số luật về cạnh tranh của các nước trên thế giới. Luật Cạnh tranh ra đời nhằm mục đích ổn định nền kinh tế, bảo vệ quyền tự do cạnh tranh của các chủ thể kinh tế, kiểm soát các doanh nghiệp độc quyền hoặc có vị trí thống lĩnh thị trường để tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, Luật Cạnh tranh sau 12 năm thi hành đã bộc lộ một số nội dung không còn phù hợp, chưa tạo được các tác động tích cực đáng kể. Các quy định hiện hành của Luật Cạnh tranh như việc xác định thế nào là một doanh nghiệp vi phạm quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, trong đó gồm cả hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền, tập trung kinh tế… còn mang tính chất mô tả, chưa thể hiện được bản chất của hành vi.
Trước thực trạng đó, dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở bảo vệ môi trường cạnh tranh và hoạt động cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trên thị trường, qua đó tăng cường hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Tại Hội thảo, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã giới thiệu 7 vấn đề sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi): Mở rộng phạm vi điều chỉnh, mở rộng đối tượng áp dụng, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sức mạnh thị trường, sửa đổi quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, thay đổi cách tiếp cận kiểm soát tập trung kinh tế, sửa đổi quy định về cạnh tranh không lành mạnh, hoàn thiện mô hình và nâng cao địa vị pháp lý của cơ quan cạnh tranh.
Các chuyên gia, đại biểu tham dự đã trình bày tham luận, đóng góp những ý kiến, quan điểm thẳng thắn để hoàn thiện Luật Cạnh tranh. Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ thể chế hóa, hiện thực hóa và cụ thể hóa một cách nhanh chóng, kịp thời chủ trương của Nhà nước nhằm hướng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh, hợp tác, văn minh với những tiêu chí công bằng, minh bạch vì lợi ích chung cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Bản Dự thảo hoàn thiện của Luật Cạnh tranh (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội vào tháng 10 năm 2017 và được thông qua vào tháng 5 năm 2018.
Hội thảo “Lấy ý kiến dự thảo hoàn thiện Luật Cạnh tranh (sửa đổi)”, ngày 12/5/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Danh Võ, Ngọc Thúy)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>