Hoạt động >> Hoạt động khác

Hỗ trợ pháp lý cho cơ quan, doanh nghiệp năm 2019

07/03/2019

 Hiệp hội Cao su Việt Nam nhận được văn bản số 04/TTHTPL ngày 31/01/2019 của Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp về việc hỗ trợ pháp lý cho cơ quan, doanh nghiệp năm 2019.


 Nhằm kịp thời cập nhật, nắm bắt quy định pháp luật hiện hành, phục vụ việc quản lý và kinh doanh, đồng thời hạn chế những rủi ro về mặt pháp lý. Bên cạnh đó, kiến nghị của các cơ quan, doanh nghiệp sẽ là cơ sở trong việc triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng sát với nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp trong năm 2019, góp phần thực hiện công tác hỗ trợ và đồng hành cùng sự phát triển của các cơ quan, doanh nghiệp tại địa phương.

Để có cơ sở đề xuất cho Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp, Quý Hội viên vui lòng đề xuất nội dung các lĩnh vực, đối tượng cần tập huấn, bồi dưỡng trong năm 2019 để Cục phối hợp cùng các địa phương sắp xếp, tổ chức lớp.
Quý Hội viên vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam để nhận tài liệu đính kèm và gửi thông tin trước ngày 10/3/2019 để kịp thời tổng hợp và báo cáoCục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp.       
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>