Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Xử lý bao bì gỗ bằng nhiệt theo ISPM 15

12/09/2016

 Theo phản ánh của một số Hội viên về việc khách hàng châu Âu yêu cầu thay thế hóa chất Methyl Bromide xông hơi khử trùng trong xử lý bao bì gỗ bằng phương pháp xử lý nhiệt theo tiêu chuẩn quốc tế ISPM 15, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã có văn bản số 04/HHCS-BTV ngày 23/8/2016 đề nghị Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng II –TP.HCM hướng dẫn và đã nhận được công văn trả lời của Chi cục số 85/CV-KD2 ngày 31/8/2016 của Chi cục, tóm tắt như sau:


 ·         Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn, 1985, có hạn chế và đi đến cấm sử dụng một số chất phá hủy tầng ôzôn, trong đó có Methyl Bromide, nhưng chất này vẫn được phép xử lý cho mục đích kiểm dịch thực vật. Ở Việt Nam, từ ngày 01/01/2015, Methyl Bromide cũng bị cấm sử dụng cho việc xử lý ngoài mục đích kiểm dịch thực vật.

·         Trong trường hợp quốc gia nhập hàng hóa từ Việt Nam không đồng ý xử lý bao bì gỗ bằng Methyl Bromide, thì tổ chức, cá nhân có thể xử lý bằng nhiệt theo đúng tiêu chuẩn quốc tế ISPM 15.
·         Danh sách các tổ chức (đính kèm) đã được công nhận đủ điều kiện xử lý bao bì gỗ bằng nhiệt (HT – Heat treatment) được công bố tại website của Cục Bảo vệ thực vật theo đường dẫn như sau
Hiệp hội đã có văn bản số 05/HHCS-BTV ngày 08/9/2016 đề nghị các Hội viên thực hiện theo hướng dẫn trên. Để biết thêm thông tin chi tiết, Hội viên, doanh nghiệp có thể liên hệ với Văn phòng Hiệp hội. Nếu có vướng mắc trong quá trình áp dụng hướng dẫn này, đề nghị phản hồi về Hiệp hội sớm để tìm giải pháp khắc phục.
Hiệp hội Cao su Việt Nam – Ban Tư vấn (Hoa Trần)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>