Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Tham dự Hội nghị phổ biến Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”

18/08/2016
Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp TP.HCM đến năm 2020”, nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức nâng cao năng suất chất lượng và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức các lớp đào tạo và các chương trình hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp, tổ chức triển khai áp dụng các hệ thống, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo, đồng thời, hỗ trợ tối thiểu 1 phòng thử nghiệm trọng điểm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung trên được hỗ trợ từ ngân sách của Thành phố.

 


Hội nghị phổ biến Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”, 29/7/2016, TP.HCM
 
Mở đầu Hội nghị, ông Trịnh Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM – phát biểu khai mạc và giới thiệu tổng quan về những chính sách, chương trình năng suất chất lượng do Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng phát triển của Thành phố, cụ thể như Thập niên chất lượng lần thứ nhất (1996 – 2005), Thập niên chất lượng lần thứ hai (2006 – 2015) và Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp TP.HCM đến năm 2020”.
Ông Nguyễn Văn Hà Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM đã báo cáo kết quả thực hiện 2 chương trình Thập niên chất lượng giai đoạn 1996 – 2005, 2006 – 2015 và Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”. Thập niên Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất (1996 – 2005) đã tạo tiền đề và thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng trên địa bàn Thành phố đạt những chuyển biến tích cực. Trong đó, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp theo Chỉ thị số 04/2000/CT-UB-KT ngày 23/02/2000 đã tạo ra phong trào tăng năng suất, chất lượng, được các doanh nghiệp tham gia tích cực, gặt hái được những thành công khích lệ và có sức lan tỏa rất lớn trong cả nước. Từ năm 2006, TP.HCM tiếp tục triển khai mạnh mẽ Thập niên Chất lượng Việt Nam lần thứ hai (2006 – 2015) với chủ đề “Năng suất – Chất lượng: Chìa khóa phát triển và hội nhập”. Qua 10 năm triển khai đã tạo cải tiến mạnh mẽ, sâu rộng về năng suất – chất lượng – hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo tiền đề phát triển bền vững và thành công. Các kết quả tiêu biểu của Thập niên Chất lượng Việt Nam lần thứ hai như hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến (ISO 9000, ISO 14000, ISO/IEC 17025, HACCP, SA 9000…), hướng dẫn doanh nghiệp đo lường năng suất và giới thiệu các công cụ nâng cao năng suất (thực hành 5S, QCC, Kaizen, Lean Production, Đo lường hiệu suất KPI, Thẻ điểm cân bằng BSC…), hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm hàng hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng. Trong giai đoạn 2016 – 2020, tiếp nối 2 Thập niên Chất lượng là Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp TP.HCM đến năm 2020” đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 27/4/2015. Các nội dung chính của Dự án này là đào tạo cán bộ năng suất chất lượng tại doanh nghiệp, đào tạo chuyên gia tư vấn, giảng viên năng suất chất lượng, hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp áp dụng các hệ thống, công cụ để tăng năng suất lao động, tạo mô hình điểm về nâng cao năng suất chất lượng, hỗ trợ một phần kinh phí cho phòng thử nghiệm…

 

Tại Hội nghị, các chuyên gia từ công ty tư vấn như Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục, Công ty TNHH Tư vấn Trần Đình Cửu, Công ty TNHH Đầu tư – Tư vấn – Đào tạo Nhân Khang đã giới thiệu các chương trình đào tạo, giải pháp tư vấn để cải tiến năng suất chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp theo những phương pháp tiến bộ của thế giới.
 
Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp TP.HCM đến năm 2020”, nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức nâng cao năng suất chất lượng và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức các lớp đào tạo và các chương trình hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp, tổ chức triển khai áp dụng các hệ thống, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo, đồng thời, hỗ trợ tối thiểu 1 phòng thử nghiệm trọng điểm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung trên được hỗ trợ từ ngân sách của Thành phố.
Chi tiết các lớp đào tạo, chương trình hỗ trợ kinh phí và Biểu mẫu đăng ký, Quý Doanh nghiệp Hội viên vui lòng tham khảo trực tiếp tại đường dẫn này, hoặc truy cập website Sở Khoa học và Công nghệ http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/ hoặc website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng http://www.chicuctdc.gov.vn
Hiệp hội Cao su Việt Nam (Ngọc Thúy, Hoa Trần)

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>