Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

14/01/2020

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là tổ chức tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013.

Quỹ Phát triển DNNVV đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 24/10/2019 về Quy chế cho vay gián tiếp và Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 18/11/2019 về lãi suất cho vay. Theo đó, đối tượng cho vay từ nguồn vốn của Quỹ là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ đối với DNNVV cố định trong suốt thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6,0%/năm (Hàng năm hoặc trong từng thời kỳ, Hội đồng thành viên công bố mức lãi suất cho vay của Quỹ).

Các Hội viên có nhu cầu, vui lòng liên hệ trực tiếp:
Quỹ Phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp)
Địa chỉ: số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.3795 7855/024.3795 7897 (Số máy lẻ 202/204)
Email: smedf@mpi.gov.vn             Website: www.phattriendnnvv.mpi.gov.vn
(Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>