Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Góp ý Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

28/06/2019

Sau tiến trình đàm phán kéo dài hơn 6 năm, Chính phủ Việt Nam đã chính thức kí kết Hiệp định đối tác tự nguyện về tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (gọi tắt là VPA/FLEGT) với như Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 10 năm 2018.


Thực thi Hiệp định này tại Việt Nam trong tương lai sẽ đảm bảo rằng toàn bộ các sản phẩm gỗ nằm trong danh mục đã được thống nhất giữa chính phủ Việt Nam và EU, bao gồm cả các sản phẩm tiêu thụ tại thị trường nội địa và các sản phẩm xuất khẩu là các sản phẩm hợp pháp.
Ký kết VPA/FLEGT là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có thể tạo ra những thay đổi căn bản đến doanh nghiệp trong ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam, cho cả thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu, bao gồm cả các quốc gia cung gỗ nguyên liệu cho Việt Nam và các quốc gia tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam. Đối với thị trường nội địa, để đảm bảo loại bỏ các sản phẩm gỗ sử dụng gỗ bất hợp pháp, Việt Nam sẽ nội luật hóa Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (VNTLAS).
Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (VNTLAS) sẽ là quy định pháp lý bắt buộc đến toàn bộ chuỗi cung ứng gỗ, bao gồm khai thác, chế biến, vận chuyển và thương mại gỗ tại thị trường nội địa hoặc xuất khẩu.
Để các đề xuất, góp ý mang tính thiết thực và phù hợp với doanh nghiệp chế biến gỗ, Hiệp hội Cao su Việt Nam đề nghị Quý Hội viên nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam về Văn phòng Hiệp hội qua email office@vra.com.vn trước ngày 30/7/2019.
Nội dung toàn bộ dự thảo (gồm Tờ trình, Nghị định và các phục lục) được đăng tải trên website Hiệp hội www.vra.com.vn (Mục Hoạt động>Hỗ trợ Hội viên) hoặc Quý Hội viên có thể liên hệ Văn phòng Hiệp hội để nhận qua email.

 Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt NamQuay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>