Hoạt động >> Góp ý VB pháp luật và kiến nghị

Tham gia góp ý đối với các dự thảo chính sách của Bộ ngành

29/02/2016

 Thực hiện nhiệm vụ kết nối, phối hợp với các Bộ ngành, tạo môi trường pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Hội viên, trong năm 2015, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam đã tích cực tham gia góp ý, đề xuất đối với các dự thảo chính sách của Bộ ngành liên quan, nổi bật qua các lượt đóng góp như sau:


 1.    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Dự thảo Báo cáo Hội nghị Hội đồng Cao su quốc tế Ba bên và việc tham gia của Việt Nam (văn bản của Hiệp hội số 76/HHCS ngày 09/4/2015).
+  Đề xuất các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu (279/HHCS ngày 11/9/2015).
2.    Bộ Tài chính
+ Kiến nghị xem xét miễn tiền thuê đất vườn cao su tái canh trong thời gian xây dựng cơ bản, Nghị định 46/2014/NĐ-CP (160/HHCS ngày 19/6/2015).
+ Đóng góp ý kiến đối với Thông tư cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và nguyên tắc phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp (176/HHCS ngày 02/7/2015, C/c: Phòng Công nghiệp và Thương mại VN – VCCI).
+ Kiến nghị về thuế GTGT trong Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung về thuế năm 2015 (293/HHCS ngày 21/9/2015, C/c: Bộ NN&PTNT); góp ý Dự thảo Luật sửa đổi  bổ sung các Luật về thuế - phần liên quan đến thuế GTGT đối với mủ cao su sơ chế (339/HHCS ngày 05/11/2015 gửi Vụ Chính sách Thuế).
3.    Bộ Khoa học và Công nghệ
+ Đề xuất nhu cầu và nội dung Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 2020 (123/HHCS ngày 22/5/2015).
+ Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các lĩnh vực ưu tiên và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (147/HHCS ngày 12/6/2015).
+ Phản hồi thông tin cảnh báo đối với quy định cao su thiên nhiên của Trung Quốc (296/HHCS ngày 23/9/2015, C/c: Bộ Công Thương và VCCI).
4.    Bộ Công Thương
+ Góp ý dự thảo định hướng Chương trình XTTM quốc gia năm 2016 (61/HHCS ngày 01/4/2015).
+ Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ (85/HHCS ngày 15/4/2015 gửi Vụ Khoa học và Công nghệ).
+ Phối hợp với Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam góp ý về Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn cho cao su và các sản phẩm cao su (166/HHCS ngày 26/6/2015 gửi Vụ Khoa học và Công nghệ).
5.    Bộ Kế hoạch Đầu tư
+ Cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được (46/HHCS ngày 13/3/2015).
+ Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các lĩnh vực ưu tiên và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (147/HHCS ngày 12/6/2015).
6.    Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM
+ Góp ý dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu - sửa đổi (315/HHCS ngày 19/10/2015).
7.    Tổng cục Hải quan
+ Góp ý – Chuẩn bị nội dung các phiên họp (lần thứ 5,6,7 8) Nhóm đặc trách Danh mục AHTN (Sửa đổi bổ sung Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa xuất nhập khẩu ASEAN 2012 AHTN 2012) (10/HHCS ngày 14/01/2015 và 84/HHCS ngày 15/4/2015; 158/HHCS ngày 19/6/2015; 290/HHCS ngày 17/9/2015).
8.    Trung tâm WTO TP.HCM
+ Góp ý dự thảo Đề án phát triển thị trường nước ngoài thời kỳ 2014 2020 và định hướng đến năm 2030 (25/HHCS ngày 28/01/2015).
9.    Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Tham gia góp ý cho các Dự thảo chính sách pháp luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến hoạt động của Hiệp hội và Doanh nghiệp Hội viên như: Dự thảo Luật về Hội (148/HHCS ngày 12/6/2015); Luật ban hành quyết định hành chính (170/HHCS ngày 01/7/2015); Nghị định về đăng ký doanh nghiệp và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (83/HHCS ngày 15/4/2015); Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư (92/HHCS ngày 23/4/2015); Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (103/HHCS ngày 27/4/2015); Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước (104/HHCS ngày 27/4/2015); Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (143/HHCS ngày 08/6/2015); Thông tư về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (146/HHCS ngày 12/6/2015); Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia (256/HHCS ngày 18/8/2015); Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được (260/HHCS ngày 20/8/2015); Pháp lệnh Quản lý thị trường (262/HHCS ngày 23/8/2015); Thông tư thu nộp thuế đối với hàng hoá XNK, thu phí, lệ phí của các Bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố qua một cửa quốc gia (266/HHCS ngày 31/8/2015); Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2016 (299/HHCS ngày 30/9/2015); góp ý Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam – Campuchia năm 2016 và 2017 (304/HHCS ngày 05/10/2015).
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>