Hoạt động >> Góp ý VB pháp luật và kiến nghị

Tham dự Tập huấn Cập nhật một số chính sách mới về hàng hóa xuất nhập khẩu

19/01/2016

 Ngày 15/10/2015, tại TP.HCM, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam đã cử đại diện tham dự lớp Tập huấn Cập nhật quy định mới về chính sách mặt hàng, chính sách thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh tại TP.HCM (VCCI – HCM) tổ chức.


 Chương trình Tập huấn nhằm giúp các doanh nghiệp/học viên hiểu và nắm bắt những quy định mới trong các văn bản liên quan đến lĩnh vực thuế hải quan, qua đó có thể vận dụng phù hợp với tình hình kinh doanh XNK của doanh nghiệp.

Tại buổi Tập huấn, Thạc sĩ Phan Bình Tuy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 4đã trình bày hệ thốngcácchính sách mới về quản lý hàng hóa XNK như: Quy định về kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; quy định về dán nhãn năng lượng; thủ tục, chính sách nhập khẩu (NK) phế liệu; giấy phép NK tự động đối với mặt hàng thép; quy định về hàng hoá xuất nhập kho ngoại quan; quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa NK lưu thông trên thị trường…
Trong đó, một số văn bản được lưu ý: Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Thông tư 37/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương Quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia; Thông tư 35/2014/TT-BCT ngày 15/10/2015 của Bộ Công Thương về giấy phép NK tự động phân bón; Các quy định về hiệu suất năng lượng tại Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011, Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013, Quyết định số 78/2013 QĐ-TTg ngày 25/12/2013; các văn bản hướng dẫn chính sách mặt hàng của Bộ NN&PTNT như: Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ
Về những thay đổi đối với chính sách thuế, chương trình Tập huấn đã cập nhật các văn bản liên quan đến:Thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK), thuế VAT hàng hoá XNK; Kiểm tra, xác định trị giá tính thuế hàng hoá XNK; Phân tích phân loại, giám định để xác định mã số HS; Các Biểu thuế XNK mới; Hồ sơ quyết toán, hoàn thuế, không thu thuế hàng hoá XNK. Cụ thể, cập nhật một số nội dung mới về thuế XNK tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hoá XK, NK. Ngoài ra, một số Thông tư về các biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại hàng hóa (FTA) đã được giới thiệu tại buổi Tập huấn. Các FTA Việt Nam cam kết đa phương gồm có: ASEAN 2015 – 2018 (Thông tư 165/2014/TT-BTC); ASEAN – Trung Quốc 2015 – 2018 (Thông tư 166/2014/TT-BTC); ASEAN – Hàn Quốc 2015 – 2018 (Thông tư 167/2014/TT-BTC); ASEAN – Úc – Niu-Di-lân 2015 – 2018 (Thông tư 168/2014/TT-BTC); ASEAN – Ấn Độ 2015 – 2018 (Thông tư 169/2014/TT-BTC); ASEAN – Nhật Bản 2015 – 2019 (Thông tư 24/2015/TT-BTC). Về các biểu thuế trong các FTA Việt Nam đã ký kết song phương, gồm có: Việt Nam – Nhật Bản 2015 – 2019 (Thông tư 25/2015/TT-BTC); Việt Nam – Chi lê 2014 – 2016 (Thông tư 162/2013/TT-BTC)
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Việt Hồng, Ngọc Thu)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>