Thông tin

Nghị định 12/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế
13/10/2015

Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 về quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Nghị định 83/2015/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài
08/10/2015

Ngày 25/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài thay thế Nghị định 78/2006/NĐ-CP.


Xem thêm...
Danh sách văn bản của Hiệp hội Cao su Việt Nam tham gia góp ý dự thảo chính sách và kiến nghị với các Bộ ngành liên quan trong năm 2015
23/09/2015

Từ tháng 01/2015, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã tham gia góp ý một số dự thảo chính sách và kiến nghị với các Bộ ngành liên quan, như sau:
 
S
TT
Số
văn bản
Ngày
Tên loại và trích yếu nội dung
Nơi nhận
Soạn thảo, kiểm tra
1
10/HHCS
14/01/2015
Chuẩn bị phiên họp 5 Nhóm đặc trách Danh mục AHTN (Góp ý về sửa đổi bổ sung Danh mục hài hòa mô tả mã số hàng hhóa XNK ASEAN 2012 - AHTN 2012)
Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính
Hoa Trần
2
25/HHCS
28/01/2015
Góp ý dự thảo Đề án phát triển thị trường nước ngoài thời kỳ 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030
Trung tâm WTO TP.HCM
VHồng, Hoa Trần
3
76/HHCS
09/04/2015
Góp ý Dự thảo Báo cáo Hội nghị Hội đồng Cao su quốc tế Ba bên và việc tham gia của Việt Nam
Bộ NN&PTNT
Hoa Trần
4
84/HHCS
15/04/2015
Chuẩn bị phiên họp 6 Nhóm đặc trách Danh mục AHTN (Góp ý về sửa đổi bổ sung Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa XNK ASEAN 2012 - AHTN 2012)
Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính
Hoa Trần
5
85/HHCS
15/04/2015
Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
Vụ Khoa học và Công nghệ
HVân,  Hoa Trần
6
92/HHCS
23/04/2015
Góp ý Dự thảo Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
7
103/HHCS
27/04/2015
Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
Bp.HCTC, Hoa Trần
8
104/HHCS
27/04/2015
Góp ý Dự thảo Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
Bp.HCTC, Hoa Trần
9
143/HHCS
08/06/2015
Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ban Pháp chế VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
Nguyên, HVân, Hoa Trần
10
145/HHCS
12/06/2015
Đóng góp ý kiến đối với Thông tư cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và nguyên tắc phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp
Bộ Tài chính
Nguyên, HVân, BVân
11
146/HHCS
12/06/2015
Đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Ban Pháp chế VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
Nguyên, HVân, BVân
12
147/HHCS
12/06/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các lĩnh vực ưu tiên và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bộ Kế hoạch & Đầu tư
VHồng, Hoa Trần
13
148/HHCS
12/06/2015
Góp ý cho Dự thảo Luật về Hội
Văn phòng Công tác Hiệp hội doanh nghiệp
Hoa Trần
14
158/HHCS
19/06/2015
Chuẩn bị phiên họp 7 Nhóm đặc trách Danh mục AHTN (Góp ý về sửa đổi bổ sung Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa xuất nhập khẩu ASEAN 2012 - AHTN 2012)
Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính
Hoa Trần
15
160/HHCS
19/06/2015
Kiến nghị xem xét miễn tiền thuê đất vườn cao su tái canh trong thời gian xây dựng cơ bản, Nghị định 46/2014/NĐ-CP
Bộ Nông nghiệp &PTNT, Bộ Tài chính
BVân, Hoa Trần
16
166/HHCS
26/06/2015
Góp ý kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn cho cao su và các sản phẩm cao su
Vụ Khoa học và Công nghệ
Viện NCCS, Hoa Trần
17
170/HHCS
01/07/2015
Góp ý dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính
Ban Pháp chế - VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
CDương, HVân, Hoa Trần
18
175/HHCS
02/07/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BNNPTNT về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng
Vụ Tổ chức cán bộ
CDương, HVân, Hoa Trần
19
176/HHCS
02/07/2015
Góp ý Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)
Bộ Tài chính, VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
20
256/HHCS
18/08/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
21
260/HHCS
20/08/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
22
262/HHCS
23/08/2015
Góp ý Dự thảo Pháp lệnh Quản lý thị trường
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
23
266/HHCS
31/08/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư thu nộp thuế đối với hàng hoá XNK, thu phí, lệ phí của các Bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố qua một cửa quốc gia
VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp VN)
VHồng, Hoa Trần
24
279/HHCS
11/9/2015
Đề xuất các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu
Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối
Hoa Trần
25
290/HHCS
17/09/2015
Chuẩn bị phiên họp 8 Nhóm đặc trách Danh mục AHTN (Góp ý về sửa đổi bổ sung Danh mục hài hòa mô tả và mã số hàng hóa XNK ASEAN 2012 - AHTN 2012)
Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính
VHồng, Hoa Trần
26
293/HHCS
21/09/2015
Kiến nghị về thuế GTGT trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Luật này sẽ có hiệu lực từ 01/01/2016.
Bộ Tài chính/ Bộ Nông nghiệp &PTNT
BVân, Hoa Trần
27
296/HHCS
23/9/2015
Cảnh báo đối với quy định cao su tự nhiên của Trung Quốc
Bộ Khoa học & Công nghệ; Bộ Công Thương; VCCI
Hoa Trần
28
299/HHCS
30/9/2015
Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2016
VCCI - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN
VHồng, Hoa Trần
29
304/HHCS
05/10/2015
Góp ý nội dung Bản thoả thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Campuchia năm 2016 và 2017
VCCI - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN
VHồng, Hoa Trần
Để biết thêm thông tin chi tiết,  vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam.


Xem thêm...
Xây dựng thương hiệu ngành từ Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”
21/09/2015

Hỗ trợ các hiệp hội xây dựng thương hiệu ngành cho các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh và khả năng cạnh tranh cao đã được Bộ Công Thương đưa vào Điều 8 của Quyết định số 984/QĐ-BCT ngày 06/3/2012 về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia. 


Xem thêm...
Danh bạ Doanh nghiệp Cao su Việt Nam 2014 - 2015
17/09/2015

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.

 

 


Xem thêm... Tải về...
Quyết định 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 về Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
15/09/2015

Quyết định 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Quyết định 4665/QĐ-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương về Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
15/09/2015

Quyết định 4665/QĐ-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương về Phê duyệt “Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
15/09/2015

Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Bộ KH và CN công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực cao su
07/09/2015

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực cao su theo Quyết định số 3747/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2014. Theo đó, các tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng kể từ ngày ký như sau:  


Xem thêm...
Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam
10/08/2015

            Bảng 2. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam

 

Năm

Lượng

(tấn)

Giá trị

(ngàn USD)

Đơn giá

(USD/tấn)

2010

782.213

2.388.225

3.053

2011

816.366

3.233.800

3.961

2012

1.023.104

2.859.838

2.795

2013

1.073.956

2.486.426

2.315

2014

1.066.511

1.780.610

1.670

2015 (sơ bộ)

1.143.427

1.538.600

1.346

 


Xem thêm...
Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
10/08/2015

         Bảng 1. Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam

 

Năm

Tổng diện tích

(ha)

DT thu hoạch

(ha)

Sản lượng

(tấn)

Năng suất

(kg/ha/năm)

2010

748.700

439.100

751.700

1.712

2011

801.600

460.000

789.300

1.716

2012

917.900

510.000

877.100

1.720

2013

958.800

548.100

946.900

1.728

2014

977.700

563.600

953.700

1.692

2015 (sơ bộ)

981.000

600.000

1.017.000

1.695

 


Xem thêm...
Các website liên quan trong nước và ngoài nước
21/07/2015

TRONG NƯỚC
 
Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Ministry of Agriculture & Rural Development
 
Bộ Công Thương
Ministry of Industry and Trade
http://www.moit.gov.vn/


Xem thêm...
Ban hành QCVN 01-MT:2015/BTNMT về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
21/07/2015

Theo Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2015 và thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên (18/7/2008).


Xem thêm...
Hiệp hội Cao su Việt Nam đăng ký thành công Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”
21/07/2015

Hiệp hội Cao su Việt Nam đã được Cục Sở hữu trí tuệ -Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận là chủ sở hữu hợp pháp đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam/ Viet Nam Rubber” (logo “Cao su Việt Nam – Chất lượng và Uy tín“, “Viet Nam Rubber – Quality & Prestige”) theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 23760, Quyết định số 77168/QĐ-SHTT ngày 22/12/2014, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (03/10/2013).


Xem thêm...
Phân hạng cao su tờ xông khói
21/07/2015

(theo The Green Book - 1969)


Xem thêm...
Tiêu chuẩn quốc gia: Cao su thiên nhiên SVR – Yêu cầu kỹ thuật (TCVN 3769:2004)
21/07/2015

 Theo Quyết định số 61/QĐ-BKHCN ngày 19/01/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ


Xem thêm...
Các Sự kiện ngành Cao su trong năm 2015
21/07/2015

Tháng 01 năm 2015 (January 2015)
 
Arabplast 2015
(Ngành nhựa, hóa dầu và cao su - Plastics, petrochemicals and rubber industry
10 - 13/01/2015
Dubai International Convention & Exhibition Centre
Contact: Ms. Gabriele Schreiber
Tel: +49 211 456 07762
Email: SchreiberG@messe- duesseldorf.de
 
8th India Rubber Expo &Tyre Show 2015
15 - 17/01/2015
Pragati Maidan, New Delhi, India
Tel: +91 22 28392095 / 2107
 
18th International Trade Fair Plastics and Rubber
27 - 30/01/2015
Moscow, Russia
Contact: Mr. Hannes Niemann
Tel: +7 495 955 9199
Email: NiemannH@messe- duesseldorf.de
Website: www.interplastica.de    


Xem thêm...
Sản xuất cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2014
21/07/2015

Theo số liệu kết quả sơ bộ năm 2014, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ ba về sản lượng và thứ tư về xuất khẩu cao su thiên nhiên (cao su) trên thế giới. 


Xem thêm...