Thông tin

Nguyễn Văn Toàn. 2005. Đất đồi núi Việt Nam - Hiện trạng và tiềm năng phát triển các cây trồng lâu năm
16/05/2007

(Trích trong: Bộ Nông nghiệp-PTNT. 2005. Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn: 20 năm đổi mới - Tập 3: Đất và phân bón. NXB Chính trị Quốc Gia. 182-199)


Xem thêm...
Trần Thị Thuý Hoa, Lại Văn Lâm, Lê Mậu Túy, Phạm Hải Dương, Vũ Văn Trường, Ngô Văn Hoàng. 2005
16/05/2007

(Trích trong: Bộ Nông nghiệp - PTNT. 2005. Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn: 20 năm đổi mới - Tập 1: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. NXB Chính trị Quốc Gia. 182-199)


Xem thêm...
NGHỊ ĐỊNH số 40/2007/NĐ-CP về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
29/03/2007

Nghị Định của Chính Phủ số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
10/11/2006

QUYẾT ĐỊNH số: 249/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
10/11/2006

Quyết định số: 248/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
THÔNG TƯ SỐ: 12/2006/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
27/09/2006

Thông tư số: 12/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của chính phủ.

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.

 


Xem thêm...
NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2006/NĐ-CP điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
27/09/2006

Nghị định của chính phủ số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH SỐ 188/2004/QĐ-TTG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHí MINH ĐẾN NĂM 2010, CÓ TíNH ĐẾN NĂM 2020
08/03/2006

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHíNH PHỦ SỐ 188/2004/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2004 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHí MINH ĐẾN NĂM 2010, CÓ TíNH ĐẾN NĂM 2020

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH SỐ 272/2003/QĐ-TTG PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010
23/02/2006

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHíNH PHỦ SỐ 272/2003/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Nguyễn Văn Thường. 2001. Hiệu quả của các phương thức trồng xen cà phê với cao su ở Daklak.
12/10/2005

Tóm tắt luận án tiến sỹ nông nghiệp. Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2004/QĐ-BCN VỀ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐẾN NĂM 2010 PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
29/09/2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 60/2004/QĐ-BCN NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT ĐẾN NĂM 2010 PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN"

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...