Thông tin

Bộ KH và CN công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực cao su
07/09/2015

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực cao su theo Quyết định số 3747/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2014. Theo đó, các tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng kể từ ngày ký như sau:  


Xem thêm...
Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam
10/08/2015

Bảng 2. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam
 
Năm
Lượng
Giá trị
Đơn giá
(tấn)
(ngàn USD)
(USD/tấn)
2010
782.213
2.388.225
3.053
2011
816.366
3.233.800
3.961
2012
1.023.104
2.859.838
2.795
2013
1.073.956
2.486.426
2.315
2014
1.066.511
1.780.610
1.670
2015
1.137.368
1.531.469
1.347
2016
1.252.990
1.669.601
1.332
2017
1.381.052
2.249.775
1.629
 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan, cập nhật ngày 26/7/2018


Xem thêm...
Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
10/08/2015

Bảng 1. Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
 
Năm
Tổng diện tích
DT thu hoạch
Sản lượng
Năng suất
(ha)
(ha)
(tấn)
(kg/ha/năm)
2010
748.700
439.100
751.700
1.712
2011
801.600
460.000
789.300
1.716
2012
917.900
510.000
877.100
1.720
2013
958.800
548.100
946.900
1.728
2014
978.900
570.000
966.600
1.696
2015
985.600
604.300
1.012.700
1.676
2016
973.500
621.400
1.035.300
1.666
2017
969.700
653.200
1.094.500
1.676
 


Xem thêm...
Các website liên quan trong nước và ngoài nước
21/07/2015

TRONG NƯỚC
 
Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Ministry of Agriculture & Rural Development
 
Bộ Công Thương
Ministry of Industry and Trade
http://www.moit.gov.vn/


Xem thêm...
Ban hành QCVN 01-MT:2015/BTNMT về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
21/07/2015

Theo Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2015 và thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên (18/7/2008).


Xem thêm...
Hiệp hội Cao su Việt Nam đăng ký thành công Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”
21/07/2015

Hiệp hội Cao su Việt Nam đã được Cục Sở hữu trí tuệ -Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận là chủ sở hữu hợp pháp đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam/ Viet Nam Rubber” (logo “Cao su Việt Nam – Chất lượng và Uy tín“, “Viet Nam Rubber – Quality & Prestige”) theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 23760, Quyết định số 77168/QĐ-SHTT ngày 22/12/2014, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (03/10/2013).


Xem thêm...
Phân hạng cao su tờ xông khói
21/07/2015

(theo The Green Book - 1969)


Xem thêm...
Tiêu chuẩn quốc gia: Cao su thiên nhiên SVR – Yêu cầu kỹ thuật (TCVN 3769:2004)
21/07/2015

 Theo Quyết định số 61/QĐ-BKHCN ngày 19/01/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ


Xem thêm...
Các Sự kiện ngành Cao su trong năm 2015
21/07/2015

Tháng 01 năm 2015 (January 2015)
 
Arabplast 2015
(Ngành nhựa, hóa dầu và cao su - Plastics, petrochemicals and rubber industry
10 - 13/01/2015
Dubai International Convention & Exhibition Centre
Contact: Ms. Gabriele Schreiber
Tel: +49 211 456 07762
Email: SchreiberG@messe- duesseldorf.de
 
8th India Rubber Expo &Tyre Show 2015
15 - 17/01/2015
Pragati Maidan, New Delhi, India
Tel: +91 22 28392095 / 2107
 
18th International Trade Fair Plastics and Rubber
27 - 30/01/2015
Moscow, Russia
Contact: Mr. Hannes Niemann
Tel: +7 495 955 9199
Email: NiemannH@messe- duesseldorf.de
Website: www.interplastica.de    


Xem thêm...
Sản xuất cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2014
21/07/2015

Theo số liệu kết quả sơ bộ năm 2014, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ ba về sản lượng và thứ tư về xuất khẩu cao su thiên nhiên (cao su) trên thế giới. 


Xem thêm...
Sách Sách "Cây Cao su" - Tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ
25/03/2015

 Cuốn sách "Cây Cao su" do tác giả Tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ biên soạn


Xem thêm...
Thông tư 22/2014/TT-BTC VỀ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI
16/04/2014

Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính VỀ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 09 năm 2008 về CÔNG BỐ VIỆC XÁC ĐỊNH CÂY CAO SU LÀ CÂY ĐA MỤC ĐíCH
16/04/2014

Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 09 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về CÔNG BỐ VIỆC XÁC ĐỊNH CÂY CAO SU LÀ CÂY ĐA MỤC ĐíCH

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Quyết định 750/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2009 về Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
16/04/2014

Quyết định 750/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 về PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHìN ĐẾN 2030
16/04/2014

Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của thủ tướng Chính phủ về PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHìN ĐẾN 2030

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2013 về PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
16/04/2014

Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Thông tư 40/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA
16/04/2014

Thông tư 40/2014/TT-BTC ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Bộ tài chính HƯỚNG DẪN THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Thông tư 219/2013/TT- BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
15/04/2014

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...