Thông tin

Quyết định 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 về Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
15/09/2015

Quyết định 879/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Quyết định 4665/QĐ-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương về Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
15/09/2015

Quyết định 4665/QĐ-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ Công Thương về Phê duyệt “Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
15/09/2015

Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm... Tải về...
Bộ KH và CN công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực cao su
07/09/2015

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực cao su theo Quyết định số 3747/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2014. Theo đó, các tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng kể từ ngày ký như sau:  


Xem thêm...
Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam
10/08/2015

            Bảng 2. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam

 

Năm

Lượng

(tấn)

Giá trị

(ngàn USD)

Đơn giá

(USD/tấn)

2010

782.213

2.388.225

3.053

2011

816.366

3.233.800

3.961

2012

1.023.104

2.859.838

2.795

2013

1.073.956

2.486.426

2.315

2014

1.066.511

1.780.610

1.670

2015 (sơ bộ)

1.143.427

1.538.600

1.346

 


Xem thêm...
Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
10/08/2015

        Bảng 1. Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam

 

Năm

Tổng diện tích

(ha)

DT thu hoạch

(ha)

Sản lượng

(tấn)

Năng suất

(kg/ha/năm)

2010

748.700

439.100

751.700

1.712

2011

801.600

460.000

789.300

1.716

2012

917.900

510.000

877.200

1.720

2013

958.748

548.100

946.900

1.728

2014

978.900

570.000

966 600

1.696

2015

985.627

604.349

1.012.750

1.676

2016

973.506

621.370

1.035.333

1.666

2017 (sơ bộ)

971.600

-

1.086.700

-

Nguồn: Tổng cục Thống kê, http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=18668, 01/2018


Xem thêm...
Các website liên quan trong nước và ngoài nước
21/07/2015

TRONG NƯỚC
 
Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Ministry of Agriculture & Rural Development
 
Bộ Công Thương
Ministry of Industry and Trade
http://www.moit.gov.vn/


Xem thêm...
Ban hành QCVN 01-MT:2015/BTNMT về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
21/07/2015

Theo Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2015 và thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên (18/7/2008).


Xem thêm...
Hiệp hội Cao su Việt Nam đăng ký thành công Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”
21/07/2015

Hiệp hội Cao su Việt Nam đã được Cục Sở hữu trí tuệ -Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận là chủ sở hữu hợp pháp đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam/ Viet Nam Rubber” (logo “Cao su Việt Nam – Chất lượng và Uy tín“, “Viet Nam Rubber – Quality & Prestige”) theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 23760, Quyết định số 77168/QĐ-SHTT ngày 22/12/2014, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (03/10/2013).


Xem thêm...
Phân hạng cao su tờ xông khói
21/07/2015

(theo The Green Book - 1969)


Xem thêm...
Tiêu chuẩn quốc gia: Cao su thiên nhiên SVR – Yêu cầu kỹ thuật (TCVN 3769:2004)
21/07/2015

 Theo Quyết định số 61/QĐ-BKHCN ngày 19/01/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ


Xem thêm...
Các Sự kiện ngành Cao su trong năm 2015
21/07/2015

Tháng 01 năm 2015 (January 2015)
 
Arabplast 2015
(Ngành nhựa, hóa dầu và cao su - Plastics, petrochemicals and rubber industry
10 - 13/01/2015
Dubai International Convention & Exhibition Centre
Contact: Ms. Gabriele Schreiber
Tel: +49 211 456 07762
Email: SchreiberG@messe- duesseldorf.de
 
8th India Rubber Expo &Tyre Show 2015
15 - 17/01/2015
Pragati Maidan, New Delhi, India
Tel: +91 22 28392095 / 2107
 
18th International Trade Fair Plastics and Rubber
27 - 30/01/2015
Moscow, Russia
Contact: Mr. Hannes Niemann
Tel: +7 495 955 9199
Email: NiemannH@messe- duesseldorf.de
Website: www.interplastica.de    


Xem thêm...
Sản xuất cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2014
21/07/2015

Theo số liệu kết quả sơ bộ năm 2014, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ ba về sản lượng và thứ tư về xuất khẩu cao su thiên nhiên (cao su) trên thế giới. 


Xem thêm...
Sách Sách "Cây Cao su" - Tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ
25/03/2015

 Cuốn sách "Cây Cao su" do tác giả Tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ biên soạn


Xem thêm...
Thông tư 22/2014/TT-BTC VỀ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI
16/04/2014

Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính VỀ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 09 năm 2008 về CÔNG BỐ VIỆC XÁC ĐỊNH CÂY CAO SU LÀ CÂY ĐA MỤC ĐíCH
16/04/2014

Quyết định 2855/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 09 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về CÔNG BỐ VIỆC XÁC ĐỊNH CÂY CAO SU LÀ CÂY ĐA MỤC ĐíCH

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Quyết định 750/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2009 về Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
16/04/2014

Quyết định 750/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...