Thông tin

Nghị định 209/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
15/04/2014

Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Luật số 13/2008/QH12 về Luật Thuế giá trị gia tăng
15/04/2014

Luật số 13/2008/QH12 của Quốc hội: Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Thông tư 157/2013/TT-BTC Sửa đổi mức thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01,40.02.40.05
15/04/2014

Thông tư 157/2013/TT-BTC ngày 11/11/2013 của Bộ Tài chính Sửa đổi mức thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01,40.02.40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Giải pháp kéo dài thời gian thu hoạch mủ trên vườn cây cao su kinh doanh đã đến tuổi thanh lý
22/01/2013

Diện tích cao su ở nhóm vườn cây già, đến tuổi thanh lý hiện nay ở mức cao. Tuy nhiên, thanh lý đồng loạt những diện tích này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tổng sản lượng và tình hình lao động tại các công ty trồng cao su. Do đó, cần có một chiến lược tái canh hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Sau một thời gian dài khảo sát, nghiên cứu; Bộ môn Sinh lý Khai thác - Viện Nghiên cứu Cao su VN đã đưa ra một số giải pháp kéo dài thời gian thu hoạch mủ trên vườn cây cao su kinh doanh đã đến tuổi thanh lý.


Xem thêm...
Giải pháp "Dụng cụ cạo mủ lắp ghép" đạt giải ba trong lễ tổng kết "Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần thứ 3 năm 2011"
01/08/2012

Ngày 18/7/2012, Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tổng kết "Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần thứ 3 năm 2011".


Xem thêm...
Cải tiến mái che mưa có nắp đậy chén mủ cao su
06/03/2012

Để khắc phục những hạn chế của việc sử dụng mái che mưa trong khai thác mủ cao su khi gặp trời mưa to, kỹ sư Nguyễn Trung Kiên, hiện đang công tác tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, đã có sáng kiến "Cải tiến mái che mưa có nắp đậy chén mủ cao su" - Sáng kiến đoạt giải Ba trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ V (2010 - 2011).


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH về việc chứng nhận các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Hàng nông lâm sản VN chất lượng cao và uy tín thương mại năm 2007
18/09/2007

QUYẾT ĐỊNH số: 2627 /QĐ-BNN-CB của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về việc chứng nhận các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Hàng nông lâm sản VN chất lượng cao và uy tín thương mại năm 2007

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
THÔNG TƯ SỐ 38/2007/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
15/08/2007

Thông tư của Bộ Tài chính số 38/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020
14/08/2007

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 số 50/2005/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 6 năm 2004

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
NGHỊ ĐỊNH số 109/2007/NĐ-CP về chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần
09/07/2007

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 về chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
Các loại cây trồng xen khuyến cáo cho cao su tiểu điền tại Thái Lan (Buranatham, W. 2002)
16/05/2007

Tại Thái Lan, các loại cây trồng xen khuyến cáo cho cao su tiểu điền trong thời gian 3 năm đầu trồng cao su là bắp, lúa nương, đậu, dứa, rau xanh, cỏ chăn nuôi. Các loại cây trồng xen nên trồng cách hàng cao su 1m.


Xem thêm...
Các tác động của đất lên sự phát triển của cây cao su trong môi trường trồng xen canh (Wibawa, G. and Thomas, 2002)
16/05/2007

Ở Indonesia, những thí nghiệm về ảnh hưởng của cây trồng xen lên sinh trưởng của cao su trong điều kiện có kiểm soát đã được bắt đầu từ năm 1993


Xem thêm...
Nghiên cứu nông lâm nghiệp dựa vào cao su tại Indonesia
16/05/2007

Diện tích cao su tiểu điền chiếm 84% tổng diện tích trồng cao su tại Indonesia. Những nghiên cứu về việc trồng xen trong cao su tiểu điền cho thấy việc chọn loại cây trồng xen có ảnh hưởng đền sinh trưởng của cây cao su do vấn đề cạnh tranh về nước và dinh dưỡng


Xem thêm...
Nguyễn Văn Toàn. 2005. Đất đồi núi Việt Nam - Hiện trạng và tiềm năng phát triển các cây trồng lâu năm
16/05/2007

(Trích trong: Bộ Nông nghiệp-PTNT. 2005. Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn: 20 năm đổi mới - Tập 3: Đất và phân bón. NXB Chính trị Quốc Gia. 182-199)


Xem thêm...
Trần Thị Thuý Hoa, Lại Văn Lâm, Lê Mậu Túy, Phạm Hải Dương, Vũ Văn Trường, Ngô Văn Hoàng. 2005
16/05/2007

(Trích trong: Bộ Nông nghiệp - PTNT. 2005. Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn: 20 năm đổi mới - Tập 1: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. NXB Chính trị Quốc Gia. 182-199)


Xem thêm...
NGHỊ ĐỊNH số 40/2007/NĐ-CP về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
29/03/2007

Nghị Định của Chính Phủ số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
10/11/2006

QUYẾT ĐỊNH số: 249/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Xem thêm...