Tin tức

VHG: Lãi 6 tháng sau soát xét tăng thêm 74% và đạt hơn 7 tỷ đồng

12/09/2016

 Công ty CP Đầu tư Cao su Quảng Nam (mã VHG – HOSE) công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 đã được kiểm toán.


 Theo báo cáo này, VHG ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 là gần 7 tỷ đồng, tức tăng 2,9 tỷ đồng (+74%) so với mức lợi nhuận chỉ gần 4 tỷ đồng của BCTC công ty tự lập.

Nguyên nhân có sự chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán như trên được VHG cho biết là do trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng bởi trích lập dự phòng phải thu khó đòi tăng gần 1,2 tỷ nhưng doanh thu hoạt động tài chính tăng từ việc lãi vay bị tính thiếu 725 triệu. Lãi từ hoạt động liên kết của Công ty CP Cao su Sao Vàng tăng 1,5 tỷ do khi làm số liệu quý II công bố vào ngày 20/8/2016 Công ty này chưa công bố BCTC đã kiểm toán quý II, đồng thời chi phí thuế TNDN hiện hành cũng giảm do khi nhận cổ tức, Công ty lại tiếp tục tính trùng thêm thuế TNDN.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>