Tin tức >> Tin cao su trong nước

Bất chấp COVID-19, Việt Nam vẫn giữ ổn định thị phần xuất khẩu cao su sang Mỹ

31/08/2020

Việt Nam là thị trường cung cấp cao su thiên nhiên lớn thứ 5 cho Mỹ, đạt 13.580 tấn, trị giá 20,25 triệu USD, giảm 11,6% về lượng, nhưng tăng 2,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.


 

Bộ Công Thương dẫn số liệu thống kê của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Mỹ nhập khẩu hơn 881.000 tấn cao su (bao gồm cả cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp), trị giá 1,56 tỷ USD, giảm 15% về lượng và giảm 18,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, Indonesia, Thái Lan và Canada là 3 thị trường lớn nhất. 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu cao su thiên nhiên (mã HS 4001) của Mỹ đạt 461.330 tấn, trị giá 695,31 triệu USD, giảm 13,7% về lượng và giảm 10,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Indonesia, Thái Lan, Bờ Biển Ngà, Liberia và Việt Nam là 5 thị trường cung cấp cao su thiên nhiên lớn nhất cho Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su thiên nhiên lớn thứ 5 cho Mỹ, đạt 13.580 tấn, trị giá 20,25 triệu USD, giảm 11,6% về lượng, nhưng tăng 2,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, thị phần cao su thiên nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ chiếm 2,9%, ổn định so với 6 tháng đầu năm 2019.
Cơ cấu thị trường cung cấp cao su thiên nhiên cho Mỹ (ĐVT: % tính theo lượng)
Nguồn: Bộ Công Thương/Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ
Thời gian này, Mỹ nhập khẩu 309.460 tấn cao su tổng hợp (mã HS 4002), trị giá 624,53 triệu USD, giảm 15,8% về lượng và giảm 24,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản, Mexico và Pháp là 5 thị trường cung cấp cao su tổng hợp lớn nhất cho Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2020. Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2020 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Mexico, Pháp trong tổng nhập khẩu của Mỹ tăng; trong khi thị phần của Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản, Nga lại giảm.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>