Tin tức >> Tin cao su trong nước

Ấn Độ giảm nhập khẩu cao su Việt Nam hơn một nửa

30/11/2020

Trong 8 tháng đầu, Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 cung cấp cao su cho Ấn Độ với 38.970 tấn, trị giá 57,29 triệu USD, giảm 54,7% về lượng và giảm 55,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.


Báo cáo Thị trường Nông, lâm, thủy sản số ra mới nhất ngày 20/11/2020 của Bộ Công Thương cho biết theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Ấn Độ, trong 8 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu cao su (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005) của Ấn Độ đạt 528.470 tấn, trị giá 866,7 triệu USD, giảm 25,6% về lượng và giảm gần 32% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Indonesia, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam và Malaysia là 5 thị trường cung cấp cao su lớn nhất cho Ấn Độ, tuy nhiên nhập khẩu cao su từ các thị trường này đều sụt giảm mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Trong 8 tháng đầu năm 2020, Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 cung cấp cao su cho Ấn Độ với 38.970 tấn, trị giá 57,29 triệu USD, giảm 54,7% về lượng và giảm 55,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Thị phần cao su của Việt Nam trong tổng nhập khẩu cao su của Ấn Độ cũng giảm từ 12,1% trong 8 tháng đầu năm 2019, xuống còn 7,4% trong 8 tháng đầu năm 2020.
10 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Ấn Độ trong 8 tháng đầu năm 2020
Nguồn: Bộ Công Thương/Bộ Thương mại Ấn Độ
Trong 8 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu cao su thiên nhiên (mã HS 4001) của Ấn Độ đạt 232.750 tấn, trị giá 339,89 triệu USD, giảm hơn 30% về lượng và giảm 32,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung cấp cao su thiên nhiên cho Ấn Độ với 38,71 nghìn tấn, trị giá 56,84 triệu USD, giảm gần 55% về lượng và giảm 55,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Thị phần cao su thiên nhiên của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ cũng giảm từ 25,8% trong 8 tháng đầu năm 2019 xuống còn 16,6% trong 8 tháng đầu năm 2020. Cơ cấu thị trường chính cung cấp cao su thiên nhiên cho Ấn Độ trong 8 tháng đầu năm 2020 có sự thay đổi khi thị phần cao su của Việt Nam, Malaysia và Thái Lan trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, trong khi thị phần của Indonesia, Bờ Biển Ngà và Singapore lại tăng.
Trong 8 tháng đầu năm 2020, Ấn Độ cũng giảm nhập khẩu mặt hàng cao su tổng hợp (mã HS: 4002), với 240.450 tấn, trị giá 434,05 triệu USD, giảm 23% về lượng và giảm 33,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó Hàn Quốc, Singapore, Nga, Nhật Bản và Mỹ là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Ấn Độ. Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp chính cho Ấn Độ trong 8 tháng đầu năm 2020 cũng thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Hàn Quốc, Singapore, Nga trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, trong khi thị phần của Nhật Bản, Hoa kỳ tăng. Thị phần cao su tổng hợp Việt Nam mới chỉ chiếm 0,1% trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>