Tin tức >> Tin cao su ngoài nước

Giá trị xuất khẩu cao su của Thái Lan đạt hơn 4 tỷ USD

26/10/2020

Thái Lan xuất khẩu được 3,09 triệu tấn cao su trong 8 tháng đầu năm 2020, trị giá 125,66 tỷ Baht, tương đương 4,02 tỷ USD, giảm 3,5% về lượng và giảm 9,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. 


Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Thái Lan, cho biết 8 tháng đầu năm 2020, Thái Lan xuất khẩu được 3,09 triệu tấn cao su (mã HS: 4001; 4002; 4003; 4005), trị giá 125,66 tỷ Baht (tương đương 4,02 tỷ USD), giảm 3,5% về lượng và giảm 9,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su thiên nhiên (mã HS 4001) của Thái Lan
Nguồn: Bộ Công Thương/Cơ quan Hải quan Thái Lan
Trong đó, xuất khẩu cao su của Thái Lan sang Trung Quốc chiếm 60,1% tổng lượng cao su xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2020 với 1,86 triệu tấn, trị giá 74,98 tỷ Baht (tương đương với 2,4 tỷ USD), tăng 10,2% về lượng và tăng 3,8% về trị giá so với 8 tháng đầu năm ngoái. Thời gian này, Thái Lan xuất khẩu được 1,69 triệu tấn cao su thiên nhiên (mã HS 4001), trị giá 65,72 tỷ Baht (tương đương 2,1 tỷ USD), giảm 22,7% về lượng và giảm 28,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su thiên nhiên của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2020 có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang Malaysia và Hàn Quốc tăng, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ giảm.
Bên cạnh đó, xuất khẩu cao su tổng hợp (mã HS: 4002) của Thái Lan đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 55 tỷ Baht (tương đương 1,76 tỷ USD), tăng 44,2% về lượng và tăng 33% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Mỹ và Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 92,4% tổng lượng cao su tổng hợp xuất khẩu của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2020, đạt 1,2 triệu tấn, trị giá 50,21 tỷ Baht (tương đương 1,61 tỷ USD), tăng 56,2% về lượng và tăng 46,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tổng hợp của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2020 cũng có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Malaysia, Mỹ và Việt Nam giảm, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lại tăng mạnh.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>