Tin tức

Nâng cao công tác thông tin xúc tiến thương mại

17/02/2016

 (Chinhphu.vn) - Từ nay đến năm 2020, Việt Nam sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác thông tin xúc tiến thương mại thông qua đổi mới về mô hình, phương thức, cơ chế tài chính thực hiện thông tin xúc tiến thương mại...


 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 – 2020.

Mục tiêu của Đề án là triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác thông tin xúc tiến thương mại thông qua đổi mới về mô hình, phương thức, cơ chế tài chính thực hiện thông tin xúc tiến thương mại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng nguồn thông tin xúc tiến thương mại đáp ứng yêu cầu của sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thông tin xúc tiến thương mại; huy động tối đa các nguồn lực, trong đó ưu tiên các nguồn lực ngoài Nhà nước để phục vụ hoạt động thông tin xúc tiến thương mại.
Tất cả doanh nghiệp đều được tiếp nhận thông tin
Đề án phấn đấu đến năm 2020, 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức kinh tế, thương nhân nước ngoài có nhu cầu đều có thể tiếp cận và khai thác thuận lợi nguồn thông tin xúc tiến thương mại chính thống, có chất lượng; phấn đấu 100% cơ quan xúc tiến thương mại ở Trung ương và địa phương, các cơ quan xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng được kết nối vào hệ thống liên kết, trao đổi thông tin xúc tiến thương mại quốc gia.
Đề án sẽ thực hiện chuẩn hóa các chương trình đào tạo, sổ tay nghiệp vụ xúc tiến thương mại, kỹ năng xử lý, tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin xúc tiến thương mại; kết hợp giữa phương thức đào tạo truyền thống và trực tuyến cho các cán bộ, nhân viên làm công tác thông tin xúc tiến thương mại của các cơ quan xúc tiến thương mại Trung ương và địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu; phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ làm công tác thông tin xúc tiến thương mại trong cơ quan xúc tiến thương mại Trung ương và địa phương, các hiệp hội được đào tạo nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của công tác thông tin xúc tiến thương mại.
Đồng thời, xây dựng đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin gồm thiết bị, đường truyền internet của các cơ quan xúc tiến thương mại từ Trung ương đến địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp có nhu cầu để phục vụ công tác thông tin xúc tiến thương mại...


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>