Tin tức >> Chính sách có liên quan

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định ATIGA

05/01/2023

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027.


Theo đó, ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022-2027 và điều kiện để hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (ATIGA) là:
 
- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định 126/2022/NĐ-CP.

- Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định ATIGA, bao gồm các nước sau:
+ Bru-nây Đa-rút-xa-lam;
+ Vương quốc Cam-pu-chia;
+ Cộng hòa In-đô-nê-xi-a;
+ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;
+ Ma-lay-xi-a;
+ Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma;
+ Cộng hòa Phi-líp-pin;
+ Cộng hòa Xinh-ga-po;
+ Vương quốc Thái Lan.

Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa (bao gồm cả quy định về vận chuyển trực tiếp) và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu D hoặc có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, theo Hiệp định ATIGA và quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị định 126/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định 156/2017/NĐ-CP.
 
Xem đầy đủ tại đây
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>