Thông tin >> Văn bản pháp quy

Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 bổ sung, sửa đổi một số điều về việc áp dụng biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi mới từ ngày 10/7/2020

28/05/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


Theo đó, ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn 2020 – 2024.
Đối tượng áp dụng cho quy định trên bao gồm:
+ Các doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô;
+ Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô.
Ngoài ra, bãi bỏ nội dung về "Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thực hiện cam kết WTO từ ngày 01/01/2019 trở đi" tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 125.
Nghị định 57/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 10/7/2020, trừ quy định tại khoản 3 Điều 2 về thuế suất nhập khẩu ưu đãi với linh kiện ô tô đã áp dụng từ 01/01/2020.

Xem thêm chi tiết tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-57-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-122-2016-ND-CP-Bieu-thue-xuat-nhap-khau-uu-dai-443599.aspx?newsid=29100&ui=c=pJME9EUXTX&pi=09pBeU1DMHdOUzB5T0MweE5DMHpNdzTW&ci=172055498Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>