Thông tin >> Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về cao su

07/09/2018

Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam gửi 14 dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia như sau:


 1. Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bền xé rách – Phần 1: Mẫu thử dạng quần, góc và cong lưỡi liềm (Soát xét TCVN 1597-1:2013 (ISO 34-1:2010). Chấp nhận ISO 34-1:2015)
 2. Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bền xé rách – Phần 2: Mẫu thử nhỏ (Delft) (Soát xét TCVN 1597-2:2013 (ISO 34-2:2011). Chấp nhận ISO 34-2:2015)
 3. Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bám dính với nền cứng – Phương pháp kéo bóc 90° (Soát xét TCVN 4867:2013 (ISO 813:2010). Chấp nhận ISO 813:2016)
 4. Cao su thiên nhiên (NR) – Quy trình đánh giá (Soát xét TCVN 10527:2014 (ISO 1658:2009). Chấp nhận ISO 1658:2015)
 5. Cao su – Quy trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phương pháp thử vật lý (Soát xét TCVN 1592:2013 (ISO 23529:2010). Chấp nhận ISO 23529:2016)
 6. Cao su lưu hóa – Đệm khớp nối định hình để sử dụng giữa các đoạn mặt đường bê tông của đường ô tô – Yêu cầu kỹ thuật (Xây dựng mới, chấp nhận ISO 4635:2011)
 7. Ống và cấu kiện ống cao su để hút và xả nước – Yêu cầu kỹ thuật (Soát xét TCVN 10526:2014 (ISO 4641:2010). Chấp nhận ISO 4641:2016)
 8. Ống cao su gia cường sợi dùng cho không khí nén – Yêu cầu kỹ thuật (Xây dựng mới, chấp nhận ISO 2398:2016)
 9. Ống và hệ ống cao su hoặc chất dẻo – Thử nghiệm xung áp-thủy lực không uốn (Xây dựng mới, chấp nhận ISO 6803:2017)
 10. Ống và hệ ống cao su hoặc chất dẻo – Hướng dẫn lựa chọn, lưu kho, sử dụng và bảo trì (Xây dựng mới, chấp nhận ISO 8331:2016)
 11. Ống và hệ ống cao su dùng trong hệ thống làm mát động cơ đốt trong – Yêu cầu kỹ thuật (Soát xét TCVN 10524:2014 (ISO 4081:2010), chấp nhận ISO 4081:2016)
 12. Ống và ống dẫn cao su dùng cho hệ thống không khí và chân không đối với động cơ đốt trong – Yêu cầu kỹ thuật (Xây dựng mới, chấp nhận ISO 11424:2017)
 13. Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy – Phần 1: Ống bán cứng cùng cho hệ thống chữa cháy cố định (Soát xét TCVN 10525-1:2014 (ISO 4642-1:2009), chấp nhận ISO 4642-1:2015)
 14. Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy – Phần 2: Ống bán cứng (và cấu kiện ống) dùng cho máy bơm và phương tiện chữa cháy (Soát xét TCVN 10525-2:2014 (ISO 4642-2:2009), chấp nhận ISO 4642-2:2015)

Vui lòng bấm nút Tải về để xem tài liệu góp ý. Kính đề nghị Hội viên gửi góp ý về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 15/9/2018.Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>