Thông tin >> Nhãn hiệu "Cao su Việt Nam"

VRA ban hành Quy chế và Quy trình thẩm định việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER”

30/11/2016

Theo ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành và Hội đồng Thẩm định Nhãn hiệu chứng nhận Cao su Việt Nam, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã ban hành Quy chế (sửa đổi) quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER” tại Quyết định số 325/QĐ-HHCS ngày 18/11/2016 và Quy trình thẩm định quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER” tại Quyết định số 326/QĐ-HHCS ngày 18/11/2016 (đính kèm)

 


Đây là những cơ sở để Hiệp hội tiến hành việc thẩm định chất lượng sản phẩm và uy tín của doanh nghiệp để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER” cho những sản phẩm đạt tiêu chí của Hiệp hội và tiến đến xây dựng Thương hiệu ngành cao su Việt Nam.

Trong đợt 1 năm 2016, việc thẩm định được thực hiện chủ yếu đối với sản phẩm cao su thiên nhiên của 6 Hội viên tiên phong, gồm:
(1)        Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
(2)        Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk
(3)        Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
(4)        Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn
(5)        Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
(6)        Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
Các sản phẩm của những Hội viên được Hội đồng Thẩm định xét chọn sẽ được Hiệp hội ra Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER” và sẽ được công bố Đợt 1 tại Họp mặt Doanh nhân Cao su Việt Nam ngày 09/12/2016 (Trung tâm Hội nghị White Palace TP.HCM).
Từ tháng 11/2016, Hiệp hội tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký của những Hội viên khác. Kế hoạch thẩm định Đợt 2 được dự kiến trong năm 2017, vào thời điểm có sản xuất những sản phẩm cao su thiên nhiên.
Hiệp hội đang nghiên cứu xây dựng quy trình thẩm định những sản phẩm gỗ cao su và sản phẩm công nghiệp cao su được sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER”.
Hội viên có thể liên hệ với Ban Tư vấn (0903 383 564) hoặc Văn phòng Hiệp hội (08 3932 2605) để biết thêm thông tin chi tiết về việc đăng ký sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER”.
Hiệp hội Cao su Việt Nam


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>