Thông tin hội viên

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP XUẤT KHẦU UY TÍN NĂM 2017 NGÀNH HÀNG CAO SU

18/07/2018

 Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2523/QĐ-BCT ngày 17/7/2018 phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017 với 225 doanh nghiệp của 24 ngành hàng. Ngành hàng cao su có 21 doanh nghiệp, trong đó có 19 Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam.


 

STT
Tên Doanh nghiệp
Đơn vị xét chọn
Hội viên VRA
1
Công ty CP Cao su Bà Rịa
Sở Công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
x
2
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
3
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
4
Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
5
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
6
Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
7
Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
8
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
9
Công ty CP Cao su Đồng Phú
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
10
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
11
Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
12
Công ty TNHH MTV Huy và Anh em
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
13
Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
14
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Nam
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
15
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
16
Công ty CP Cao su Phước Hòa
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
17
Công ty TNHH Phát triển PTN
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
18
Công ty TNHH MTV Thắng Thắng Lợi
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
19
Công ty CP Cao su Việt Phú Thịnh
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
20
Công ty TNHH Trục chà Lúa Tân Lúa Vàng
Sở Công thương TP.HCM
 
21
Công ty TNHH MTV Đức Hiền - Quảng Trị
Sở Công thương tỉnh Quảng Trị
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>