Thông tin hội viên

Cao su Tân Biên: Quý I lãi ròng cao nhất từ khi lên sàn

29/04/2024

Công ty CP Cao su Tân Biên (Tabiruco, UPCoM: RTB) khép lại quý I năm 2024 với các chỉ tiêu doanh thu thuần và lãi ròng đều cao nhất so với những quý cùng kỳ kể từ thời điểm chào sàn UPCoM vào cuối năm 2016.
 


Quý I năm 2024, RTB đem về gần 285 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 66% so với cùng kỳ, nhờ hoạt động bán hàng hóa mủ cao su và bán thành phẩm mủ cao su tăng mạnh. Lãi gộp gấp 5 lần cùng kỳ, biên lãi gộp cải thiện đến 22,1 điểm phần trăm lên mức 34,6%. Sau cùng, RTB lãi ròng gần 110 tỷ đồng, tăng 76%. Theo RTB lý giải, hoạt động sản xuất kinh doanh cao su tích cực nhờ sản lượng mủ cao su tiêu thụ tăng 2,200 tấn, đồng thời giá bán cao su cũng cao hơn 5 triệu đồng/tấn. Về góc độ chi phí, giá vốn hàng bán mủ cao su thấp hơn nhờ tiết giảm chi phí trên 3,2 triệu đồng/tấn.
 
Nguồn: VietstockFinance
 
Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của RTB xấp xỉ 2,900 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định hữu hình chiếm 67%, hầu hết là giá trị của các vườn cây lâu năm và nhà cửa, vật kiến trúc. Về nguồn vốn, RTB vay nợ gần 210 tỷ đồng, giảm 3%, nhờ giảm dư nợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – chi nhánh Phnom Penh.

Huy Khải, nguồn: https://fili.vn/2024/04/rtb-co-quy-1-lai-rong-cao-nhat-tu-khi-len-san-737-1182838.htm, ngày 25/4/2024 (HG trích dẫn) Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>