Hoạt động

Thông báo thay đổi số lượng và phương thức phát hành Thông tin Chuyên đề Cao su

29/02/2016

 Hiệp hội Cao su Việt Nam đã thực hiện và phát hành ấn phẩm Thông tin Chuyên đề Cao su định kỳ hàng tháng nhằm đáp ứng nhiệm vụ cung cấp thông tin kịp thời cho các Hội viên trong tình hình thị trường, giá cả có nhiều biến động.


 Ấn phẩm cung cấp tin tức, thông tin về hoạt động chính trong tháng của Hiệp hội, tình hình thị trường sản xuất, kinh doanh, chế biến, ứng dụng khoa học kỹ thuật chuyên ngành cao su trong và ngoài nước.

Hiện nay, Thông tin Chuyên đề Cao su được gửi đến Hội viên qua 3 hình thức sau:
1.            Bản in giấy gửi qua bưu điện
2.            Bản điện tử gửi qua email theo danh sách đăng ký trước đây của Hội viên
3.            Bản điện tử đăng tải tại mục Thông tin nội bộ / Ấn phẩm của Hiệp hội trên website www.vra.com.vn. Thông tin đăng nhập vào mục Thông tin nội bộ đã được Văn phòng Hiệp hội gửi email đến các Hội viên vào tháng 9/2015.
Nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm của Lãnh đạo Hiệp hội, từ năm 2016, Văn phòng Hiệp hội sẽ giảm số lượng in ấn và khuyến khích Hội viên đăng ký nhận ấn phẩm điện tử qua email hoặc tải về từ website Hiệp hội www.vra.com.vn để kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến ngành cao su trong và ngoài nước.
Để thuận lợi trong việc gửi email Thông tin Chuyên đề Cao su, đề nghị Quý Hội viên vui lòng cung cấp thông tin (Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ email) và gửi về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 22/02/2016 theo địa chỉ email office@vra.com.vnweb@vra.com.vn hoặc số fax: 08.3932 0372.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Ngọc Thúy)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>