Hoạt động

Tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm 2016 và Triển khai Nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Công Thương

25/04/2017

 Sáng ngày 06/01/2017, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã cử đại diện tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 Ngành Công Thương, tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. 


 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, năm 2016, ngành Công Thương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng với chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp tăng 7,5%. Trong đó, ngành Chế biến, Chế tạo tăng 11,2%, đóng góp 7,9 điểm phầm trăm vào mức tăng chung; ngành Sản xuất và phân phối điện tăng 11,5%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; tuy nhiên, ngành Khai thác khoáng giảm sâu ở mức - 5,9%, làm giảm 1,3 điểm phầm trăm mức tăng chung. Nhóm các sản phẩm trung gian năm 2016 tăng 5%, nhóm sản phẩm phục vụ cho sử dụng cuối cùng tăng 9,1%, trong đó sản phẩm là tư liệu sản xuất tăng 11,4% và sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng của dân cư tăng 8%.
Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm 2015. Tăng trưởng xuất khẩu đạt được ở hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Năm 2016, cả nước có 25 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD so với 23 mặt hàng của năm 2015. Trong đó, các doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng 28,4%, ước đạt 50,04 tỷ USD, tăng 4,8%, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) chiếm tỷ trọng 70,22% ước đạt 123,55 tỷ USD, tăng 11,8% so với năm 2015. Trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn và tốc độ tăng cao là điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 34,5 tỷ USD, tăng 14,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 18,5 tỷ USD, tăng 18,4%. Nhóm hàng nông sản, thủy sản ước đạt 22,14 tỷ USD, tăng 7,5% so với năm 2015.
Năm 2016, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 173,26 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm 2015, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 71,1 tỷ USD, tăng 4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 102,2 tỷ USD, tăng 5,1%. Nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 157,9 tỷ USD, tăng 4,4% so với năm 2015 và chiếm 91,1% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu (giảm 0,2 điểm phần trăm so với năm 2015)… Nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam có sự chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, giảm dần tỷ trọng nhập khẩu từ khu vực châu Á, tăng dần nhập khẩu từ thị trường châu Âu. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 49,8 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm 2015.
Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2017 theo kế hoạch 6,7%, theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, ngành Công Thương phấn đấu đạt chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 8% - 9%; xuất khẩu phấn đấu tăng cao hơn mức được giao (chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao là 6% - 7%), nhập siêu phấn đấu ở mức thấp hơn chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao là 3,5% kim ngạch xuất khẩu); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng khoảng 10% - 11%; chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân cả năm 2017 kiểm soát theo mức Quốc hội giao là khoảng 4%.
Nhiều giải pháp cụ thể về sản xuất công nghiệp, xuất - nhập khẩu, phát triển thương mại trong nước, hội nhập quốc tế về kinh tế và phát triển thương mại biên giới, đổi mới và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính… đã được Bộ Công Thương nêu ra tại Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong năm qua ngành Công Thương đã trải qua nhiều biến cố về nhân sự, các dự án thua lỗ của một số đơn vị nhưng ngành đã tự vươn lên với sự nỗ lực của cả ngành, các tập đoàn, tổng công ty, các địa phương trọng điểm... Dù một số chỉ tiêu chưa hoàn thành nhưng vai trò đóng góp của ngành Công Thương trong phát triển chung rất lớn. 
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương kiên quyết xử lý các dự án thua lỗ kéo dài, tập trung giải quyết tồn đọng để sớm thoát ra khỏi các dự án thua lỗ thuộc ngành Công Thương, kiên quyết xác định trách nhiệm người đứng đầu trong việc để thua lỗ...
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (DV) tổng hợp từ nguồn: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Thoi_su/2017/42896/Hoi-nghi-truc-tuyen-tong-ket-nam-2016-va-trien-khai-nhiem.aspx


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>