Hoạt động >> Phát triển Hội viên

Công tác phát triển Hội viên trong tháng 10/2015

19/01/2016

 Trong tháng 10/2015, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã hoàn tất thủ tục xét kết nạp haiHội viên mới: 


 1. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Sài Gòn Sao

2. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hiệp Thành

         Ngoài ra, Văn phòng Hiệp hội đã thực hiện thủ tục tạm ngưng tư cách Hội viên Hiệp hội của Công ty TNHH Kỹ thuật Mã Việt Mỹtheo văn bản đề nghị của Công ty.

Tính đến cuối tháng 10/2015, Hiệp hội Cao su Việt Nam có 145 Hội viên.
 
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Thanh Nguyên)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>