Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Mời tham dự Hội thảo Khởi động Dự án “Thúc đẩy sự tuân thủ VNTLAS trong ngành cao su Việt Nam”

04/11/2020

 

THƯ MỜI
Tham dự Hội thảo Khởi động Dự án
“Thúc đẩy sự tuân thủ VNTLAS trong ngành cao su Việt Nam”
Kính gửi: Quý Hội viên/Doanh nghiệp
Ngày 01/9/2020, Chính ph ban hành Nghị định 102/2020/NĐ-CP v vic quy định H thng bo đảm g hp pháp Vit Nam (VNTLAS). Nghị định này có hiu lc t ngày 30/10/2020 và áp dng cho toàn b chui cung ng g, bao gm khai thác, chế biến, vn chuyn và thương mi g ti th trường ni địa hoc xut khu, trong đó có g cao su được khai thác t din tích cao su trong nước. 
Nhm h tr các h tiu đin và doanh nghip ngành cao su nâng cao năng lc đáp ng yêu cu VNTLAS, Hiệp hội Cao su Việt Nam s trin khai thc hin Dự án Thúc đẩy s tuân th VNTLAS trong ngành cao su Vit Nam vi s h tr ca T chc Nông Lương Liên hp quc (FAO) và sự ng h ca Tng cc Lâm nghip (B Nông nghip và Phát trin nông thôn). Dự án sẽ được thc hin trong 12 tháng, đến tháng 7/2021.
Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Thúc đẩy sự tuân thủ VNTLAS trong ngành cao su Việt Nam” thuộc Chương trình FLEGT của FAO-EU với sự hỗ trợ của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) và sự ủng hộ của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Hiệp hội Cao su Việt Nam với vai trò cơ quan chủ quản của dự án sẽ tổ chức Hội thảo khởi động Dự án với thông tin như sau:
- Thời gian: 13g00, thứ Tư, ngày 11/11/2020
- Địa điểm: Sảnh Crystal, Khách sạn Tân Sơn Nhất
                   202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM
-  Nội dung: Chương trình dự kiến đính kèm.
Ban tổ chức Hội thảo sẽ đài thọ chi phí đi lại cho các đơn vị ngoài địa bàn TP.Hồ Chí Minh.
Vui lòng xác nhận tham dự với Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam qua số điện thoại: 028.3932 2605 hoặc email: office@vra.com.vn trước ngày 06/11/2020.
Trân trọng.
Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>