Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Bộ Công Thương mời doanh nghiệp tham gia khảo sát về logistics

13/06/2018

 Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, Bộ Công Thương đã xây dựng Báo cáo Logistics Việt Nam 2017 (tải về tại đây).


 Để có thông tin đánh giá sát thực nhằm xây dựng Báo cáo Logistics Việt Nam 2018, trân trọng kính mời các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan trả lời các câu hỏi tại các phiếu khảo sát trực tuyến tại địa chỉ dưới đây:

 
* Tình hình sử dụng dịch vụ logistics của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh: Copy và dán đường link sau đây vào một cửa sổ mới (
https://goo.gl/Bqb96R) hoặc click vào : Trả lời khảo sát 1. 

* Thực trạng nguồn nhân lực logistics tại các doanh nghiệp: 
 Copy và dán đường link sau đây vào một cửa sổ mới (https://goo.gl/mMX87o) hoặc click vào: Tr li kho sát 2. 
 
Xin trân trọng cảm ơn!


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>