Tin tức >> Tin cao su trong nước

Cao su Phước Hòa: 6 tháng đầu năm 2017 lãi 161 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch

17/07/2017

 Công ty CP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) vừa công bố tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 với tổng doanh thu đạt 487,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó ước đạt hơn 161 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 60% kế hoạch năm. 


 Cụ thể, riêng trong tháng 6/2017, PHR đã khai thác được 1.263 tấn mủ thô, lũy kế 6 tháng tổng cộng 4.938 tấn mủ thô, thực hiện hơn 35% kế hoạch. Trong đó, thu mua mủ từ vườn tư nhân đạt 6.226 tấn, chế biến được 11.676,5 tấn mủ thành phẩm các loại, bao gồm:

Công ty đánh giá tình hình tiêu thụ khá tốt trong 6 tháng đầu năm, không có hàng tồn kho, đồng thời toàn bộ sản lượng khai thác từ vườn cây Công ty đã ký hợp đồng dài hạn.
Mặt khác, giá bán nửa đầu năm ghi nhận tăng 55% so với cùng kỳ, lượng tiêu thụ đạt 10.771 tấn mủ thành phẩm. Kết quả là PHR ghi nhận tổng doanh thu đạt 487,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó ước đạt hơn 161 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 60% kế hoạch năm.
Về kế hoạch kinh doanh cho thời gian tới, PHR dự kiến quý 3/2017 sẽ khai thác vượt sản lượng 4.200 tấn mủ quy khô (tương đương 30% kế hoạch năm). Riêng tháng 7 đạt 1.540 tấn, tương đương 11% kế hoạch năm.
Về thu mua, Công ty kỳ vọng quý 3 đạt 4.200 tấn mủ và con số cho quý 4 sẽ là 4.900 tấn mủ, nhằm tăng nguyên liệu cho chế biến./.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>