Tin tức >> Tin cao su trong nước

TRC: 6 tháng thu lợi nhuận hơn 71 tỷ đồng

10/07/2017

 Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty CP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2017 với lợi nhuận 71,3 tỷ đồng.


 Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2017, sản lượng khai thác của TRC ở mức 3.219 tấn, sản lượng chế biến đạt 5.204 tấn, trong đó mủ khai thác đạt 2.953 tấn, mủ thu mua ở mức 250 tấn và mủ gia công ở mức 2.001 tấn.

Sản lượng tiêu thụ trong nửa đầu năm đạt 4.438 tấn. Theo đó, TRC mang về lợi nhuận hơn 71,3 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động khác với gần 54,6 tỷ đồng; theo sau là lợi nhuận từ cao su khai thác 15,8 tỷ đồng. Hoạt động tài chính trong kỳ mang về gần 770 triệu đồng.
Trong quý 1/2017, TRC đạt doanh thu thuần 85,8 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước. Lợi nhuận ròng ghi nhận 34,5 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>