Tin tức >> Tin cao su trong nước

Sản lượng cao su Ấn Độ tăng 9% trong tháng 5/2017

30/06/2017

 Sáng kiến của Tổng cục Cao su Ấn Độ nhằm tăng sản lượng và năng suất cao su có vẻ đã bắt đầu đạt được một số kết quả, khi sản lượng cao su thiên nhiên Ấn Độ trong tháng 5/2017 được cho là tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016.


 Trong tháng 5/2017, Ấn Độ sản xuất khoảng 50.000 tấn cao su, so với mức 46.000 tấn cao su trong cùng kỳ năm 2016. Trong 2 tháng đầu năm tài khóa hiện tại, sản lượng cao su Ấn Độ đạt 98.000 tấn, so với mức 85.000 tấn trong cùng kỳ năm 2016, tương đương mức tăng 15,3%. Với động lực tăng trưởng này, Tổng cục Cao su Ấn Độ cho rằng sản lượng cao su tự thiên nhiên sẽ đạt 800.000 tấn trong năm tài khóa 2017/18.

Tổng cục đang tiếp tục các hoạt động hỗ trợ tăng sản lượng và năng suất, đồng thời giảm chi phí chăm sóc và sản xuất cao su, hợp tác triển khai với Hội người sản xuất cao su Ấn Độ.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>