Tin tức >> Kinh tế trong nước có liên quan

Tình hình kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017

03/07/2017

 Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2017 tốc độ tăng trưởng GDP cả nước ước tính tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,81%, khu vực dịch vụ tăng 6,85%. 


 Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản có mức tăng cao nhất với 5,08%, ngành lâm nghiệp tăng 4,31%, ngành nông nghiệp tăng 2,01% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 5 tháng đầu năm 2017 tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/6/2017 tăng 10,2% so với cùng thời điểm năm 2016; tỷ lệ tồn kho bình quân 5 tháng đầu năm là 71,2%.
6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 97,8 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 27 tỷ USD, tăng 13,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 70,8 tỷ USD, tăng 21%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong nửa đầu năm 2017, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 100,5 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 39,9 tỷ USD, tăng 18,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 60,6 tỷ USD, tăng 28,3%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2017 tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.
Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 1,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,22% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 1,02%; chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất tăng 0,57%; chỉ số giá cước vận tải, kho bãi tăng 1,74%; chỉ số giá sản xuất dịch vụ tăng 3,65%. Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm tăng 5,27% so với cùng kỳ năm 2016; chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa 6 tháng tăng 3,30% so với cùng kỳ năm trước.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Danh Võ) tổng hợp từ nguồn: Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Thống kê (29/7/2017)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>