Tin tức

Phổ biến thông tin xúc tiến thương mại thông qua cổng thông tin (website) của Cục XTTM

17/02/2016
Hiệp hội Cao su Việt Nam nhận được công văn số 129/XTTM-TTTH ngày 27/1/2016 của Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) về việc phổ biến thông tin xúc tiến thương mại thông qua cổng thông tin (website). Qua đó, Cục XTTM thông báo các địa chỉ Cổng thông tin điện tử do Cục quản lý, cụ thể như sau:

 


1.      Cổng thông tin xúc tiến thương mại của Cục XTTM: www.vietrade.gov.vn
2.      Cổng thông tin giới thiệu Triển lãm thực phẩm VN: www.foodexpo.com.vn
3.      Cổng thông tin hỗ trợ DN xuất khẩu hàng hóa: http://vietrade.com/front/
4.      Website thương mại điện tử:www.buyvietnam.com.vn
5.      Cổng thông tin của Truyền hình công thương: www.truyenhinhcongthuong.vn
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, đây là các cổng thông tin hữu ích, cập nhật các thông tin thương mại, hỗ trợ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của các hoạt động xúc tiến thương mại.
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>