Tin tức >> Tin cao su trong nước

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long: Lương bình quân 6 tháng đạt hơn 5,1 triệu đồng/người/tháng

31/07/2017

 Sáng 26/7/2017, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017. Trên 110 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty, nông trường, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc tham dự Hội nghị.


 

Trao bằng khen của Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục
Dự thảo báo cáo tại Hội nghị cho thấy, tính đến ngày 20/7/2017, sản lượng khai thác toàn Công ty 6.626,141 tấn mủ, đạt 38,98% kế hoạch cả năm; sản lượng chế biến đạt 7.703,871 tấn mủ các loại, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tổng sản phẩm tiêu thụ 8.678,7 tấn mủ, đạt 42,36% so kế hoạch cả năm (trong đó xuất khẩu 3.843,72 tấn). Tổng doanh thu 449,118 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 133,088 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 41,957 tỷ đồng. Tiền lương bình quân 6 tháng đầu năm đạt 5,161 triệu đồng/người/tháng.
Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XII của Đảng và chuyên đề năm 2017 – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong công nhân viên lao động, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
6 tháng cuối năm, Công ty phấn đấu khai thác 9.875 tấn mủ để hoàn thành kế hoạch khai thác 16.500 tấn năm 2017; phấn đấu các chỉ tiêu về sản lượng tiêu thụ, giá bán, doanh thu, lợi nhuận, tiền lương, thu nhập bình quân người lao động đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Dịp này, Đảng ủy Công ty đã trao bằng khen của Tỉnh ủy cho 1 Đảng bộ cơ sở, 5 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và 12 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2012 – 2016); giấy khen của Đảng ủy Công ty cho các Chi, Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>